Bruk MDM til å administrere Aktiveringslås og Mistet-modus

Les om hvordan du administrerer Aktiveringslås og Mistet-modus i Finn iPhone på overvåkede enheter med Mobile Device Management (MDM).

Denne artikkelen er beregnet på systemadministratorer i bedrifter og utdanningsinstitusjoner.

Aktiveringslås er en funksjon i Finn iPhone. Den er designet for å holde informasjon trygg og hindre reaktivering av mistede eller stjålne enheter. Mistet-modus brukes til å låse en mistet enhet, vise en melding på telefonens skjerm og finne telefonens posisjon.

Les om hvordan du kan bruke MDM-verktøy til å administrere Aktiveringslås og Mistet-modus på overvåkede enheter.

Aktiveringslås på overvåkede enheter

Du kan bruke en kompatibel MDM-løsning for å aktivere Aktiveringslås under konfigurasjon eller når brukeren slår på Finn iPhone. Du kan da fjerne Aktiveringslås for å slette enheten og gi den til en ny bruker. Les om hvordan du kan administrere Aktiveringslås med Profilhåndtering. Eller les dokumentasjonen til MDM-løsningen for å få mer informasjon.

Mistet-modus og Administrert mistet-modus

Hvis Finn iPhone er slått på, kan brukerne aktivere Mistet-modus når de logger på iCloud. De kan bruke Mistet-modus til å låse en mistet enhet og spore posisjonen dens. 

Med iOS 9.3 og nyere kan du bruke MDM til å sette en overvåket enhet i Administrert mistet-modus. Administrert mistet-modus er en dedikert modus som du må deaktivere før andre kan bruke enheten igjen. Du kan sende meldinger til enheten mens den er i Administrert mistet-modus. Men bare MDM-serveren får tilgang til informasjon om enhetsposisjonen når enheten er i Administrert mistet-modus. Brukeren kan ikke låse opp enheten før du slår av Administrert mistet-modus. Brukeren varsles hvis noen åpnet posisjonsinformasjon i den perioden.

Se dokumentasjonen for MDM-løsninger for mer informasjon.

Aktiveringslås på ikke-overvåkede enheter

MDM kan ikke kontrollere Aktiveringslås på ikke-overvåkede enheter. På ikke-overvåkede enheter aktiveres Aktiveringslås når brukeren logger på iCloud og slår på Finn iPhone.

Hvis du distribuerer ikke-overvåkede enheter, må den forrige brukeren slå av Finn iPhone før du kan distribuere enheten til en ny bruker. Følg denne framgangsmåten:

  • Hvis brukeren har tilgang til iOS-enheten, kan vedkommende slå det av under Innstillinger > iCloud > Finn iPhone.
  • Hvis brukeren ikke har tilgang til iOS-enheten, kan vedkommende logge på iCloud.com eller Finn iPhone-appen på en annen iOS-enhet. Enheten kan da slettes og fjernes fra enhetslisten.
Publiseringsdato: