Slik velger du en annen startdisk

Hvis du har en annen startdisk med et kompatibelt operativsystem, kan Macen starte fra den disken i stedet for fra den startdisken du bruker nå.

Som standard starter Macen fra den innebygde harddisken, men en startdisk kan være en hvilken som helst enhet som inneholder et operativsystem som er kompatibelt med Mac. Hvis du for eksempel installerer macOS på en intern eller ekstern disk, kan Macen gjenkjenne denne disken som en startdisk. Du kan deretter følge fremgangsmåten i denne artikkelen for å starte fra denne disken.

Bruke Startdisk-valg

Når du bruker Startdisk-valg til å velge en startdisk, starter Macen fra den disken helt til du velger en annen.

 1. Velg Apple-menyen () > Systemvalg, og klikk på Startdisk.
 2. Klikk på låsesymbolet og skriv inn administratorpassordet.
 3. Velg startdisken, og omstart deretter Macen.

Startdisk-valg

Hvis du ser en melding om at sikkerhetsinnstillingene dine ikke tillater at Macen bruker en ekstern startdisk, må du kontrollere innstillingene for Ekstern oppstart under Oppstartssikkerhetsverktøy.

Bruke Startup Manager

Når du bruker Startup Manager til å velge en startdisk, starter Macen fra den disken én gang, og deretter fortsetter den å bruke disken som er valgt i Startdisk-valgene.

 1. Trykk og hold Tilvalg-tasten umiddelbart etter å ha slått på eller omstartet Macen.
 2. Slipp Tilvalg-tasten når du ser Startup Manager-vinduet.
  Hvis Macen er beskyttet med et firmwarepassord, kan du slippe tasten når du blir bedt om å skrive inn passordet.
 3. Velg startdisken og klikk deretter på pilen under symbolet eller trykk på returtasten. 
  Hvis du trykker og holder inne Kontroll-tasten under denne prosessen, arkiveres valget ditt i Startdisk-valgene, slik at det vedvarer helt til du endrer det.

Startup Manager viser tilgjengelig startdisker

Hvis du har en Mac som bruker OS X Lion 10.7.3 eller nyere, kan du også bruke denne metoden til å starte opp fra en disk med Time Machine-sikkerhetskopi. Startup Manager identifiserer Time Machine-sikkerhetskopien som «EFI Boot.»

Hvis du ikke kan velge startdisken eller starte fra den

Se etter disse mulighetene hvis du ikke ser disken din i Startdisk-valgene eller Startup Manager, eller hvis Macen ikke starter fra den.

Se etter et gyldig operativsystem på startdisken

Påse at startdisken bruker en versjon av macOS som er kompatibel med Macen din. Du må kanskje installere macOS på nytt på den disken.

Kontroller sikkerhetsinnstillingene for oppstart

Hvis du bruker en Mac med Apple T2-sikkerhetsbrikken, kan du sjekke innstillingene i Oppstartssikkerhetsverktøy. Disse innstillingene bestemmer om Macen kan starte fra en annen disk.

Se etter Option ROM-firmware

Hvis du bruker Startup Manager og ikke ser startdisken, trykker du på Tilvalg-Skift-Kommando-Punktum. Hvis dette fungerer, gjør du dette hver gang du vil starte fra enheten eller fra en startdisk som er koblet til den.

Macer med oppdatert programvare viser ikke enheter som har Option ROM-firmware, før du trykker på disse tastene i Startup Manager for å laste firmwaren. Dette er for å forbedre systemsikkerheten. På Mac-modeller fra tidlig 2015 eller eldre kan du deaktivere denne sikkerhetsinnstillingen for å laste Option ROM-firmware automatisk. Dette fjerner en viktig beskyttelse mot potensiell uautorisert tilgang til Macen for andre personer som har fysisk tilgang til den.

 1. Åpne Terminal-appen, som finnes i Verktøy-mappen under Programmer. 
 2. Skriv sudo nvram enable-legacy-orom-behavior=1, og trykk deretter på returtasten.
  For å angre denne kommandoen skriver du sudo nvram -d enable-legacy-orom-behavior.

Hvis du bruker et firmwarepassord på Macen, er muligheten til å laste inn Option ROM-firmware automatisk eller manuelt deaktivert som en ekstra sikkerhetsbeskyttelse. Hvis du vil fjerne denne ekstra beskyttelsen, men beholde firmwarepassordet:

 1. Åpne Terminal-appen, som finnes i Verktøy-mappen under Programmer.
 2. Skriv denne kommandoen, og trykk deretter på returtasten:
  sudo firmwarepasswd -setmode command -allow-oroms
  For å angre denne kommandoen skriver du sudo firmwarepasswd -setmode command.
 3. Skriv inn administratorpassordet for brukerkontoen din, og trykk deretter på returtasten.
 4. Skriv inn firmwarepassordet, og trykk deretter på returtasten.
 5. Start Macen på nytt.

Informasjon om produkter som ikke produseres av Apple, eller om uavhengige nettsteder som ikke styres eller testes av Apple, gis uten anbefalinger eller bifall. Apple påtar seg ikke noe ansvar med hensyn til utvalg, ytelse eller bruk av tredjeparts nettsteder eller produkter. Apple har ingen forestillinger angående nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparts nettsteder. Det finnes en iboende risiko ved bruk av Internett. Ta kontakt med leverandøren for å få mer informasjon. Andre firma- og produktnavn kan være varemerker for de respektive innehaverne.

Publiseringsdato: