Slik velger du en annen startdisk

Hvis du har en annen startdisk med et kompatibelt operativsystem, kan Mac-maskinen din starte fra den disken i stedet for fra den startdisken du bruker nå.

Som standard starter Mac fra den innebygde harddisken, men en startdisk kan være en hvilket som helst enhet som inneholder et operativsystem som er kompatibelt med Mac. Hvis du for eksempel installerer macOS eller Microsoft Windows på en ekstern eller intern driver, kan Mac-en gjenkjenne denne driveren som en startdisk. Du kan følge fremgangsmåten i denne artikkelen for å starte med denne disken.

Bruke Startdisk-valg

Når du bruker Startdisk-valg til å velge en startdisk, starter Mac-maskinen fra den disken helt til du velger en annen.

 1. Velg Apple-menyen () > Systemvalg, og klikk på Startdisk.
 2. Klikk på  og skriv inn administratorpassordet.
 3. Velg startdisken, og omstart deretter Mac-maskinen.

Hvis du ser en melding om at sikkerhetsinnstillingene dine ikke tillater at denne Mac-maskinen bruker en ekstern startdisk, må du kontrollere innstillingene for External Boot under Oppstartssikkerhetsverktøy .

Bruke Startup Manager

Når du bruker Startup Manager til å velge en startdisk, starter Mac-maskinen fra den disken én gang, og deretter fortsetter den å bruke disken som er valgt i Startdisk-valgene.

 1. Hold nede Tilvalg-tasten umiddelbart etter å ha slått på eller omstartet Mac-maskinen.
 2. Slipp Tilvalg-tasten når du ser Startup Manager-vinduet.
  Hvis Mac-maskinen er beskyttet med et firmwarepassord, kan du slippe tasten nå du blir bedt om å skrive inn passordet.
 3. Velg startdisken og klikk deretter på pilen under symbolet eller trykk på returtasten. 
  Hvis du trykker og holder inne Kontroll-tasten under denne prosessen, arkiveres valget ditt i Startdisk-valgene, slik at det vedvarer helt til du endrer det.

Hvis du har en Mac som bruker OS X Lion v10.7.3 eller nyere, kan du også bruke denne metoden til å starte opp fra en disk med Time Machine-sikkerhetskopi. Startup Manager identifiserer Time Machine-sikkerhetskopien som «EFI Boot.»

Hvis du ikke kan velge startdisken eller starte fra den

Påse at startdisken din bruker en versjon av macOS eller Windows som er kompatibel med Mac-modellen din. 

Hvis du bruker en iMac Pro, kontrollerer du innstillingene i Oppstartssikkerhetsverktøy. Disse innstillingene bestemmer om du kan starte fra en annen disk.

Hvis du bruker Startup Manager og ikke ser startdisken, trykker du på Tilvalg-Skift-Kommando-Punktum. Mac-maskiner med oppdatert programvare viser ikke enheter som har Option ROM-firmware, før du trykker på disse tastene i Startup Manager for å laste firmwaren. Dette er for å forbedre systemsikkerheten. Gjør dette hver gang du vil starte fra enheten eller fra en startdisk som er koblet til den.

På Mac-modeller fra tidlig 2015 eller eldre kan du deaktivere denne sikkerhetsinnstillingen for å laste Option ROM-firmware automatisk. Dette fjerner en viktig beskyttelse mot potensiell uautorisert tilgang til Mac-maskinen for andre personer som har fysisk tilgang til den.

 1. Åpne Terminal-appen, som finnes i Verktøy-mappen under Programmer. 
 2. Skriv sudo nvram enable-legacy-orom-behavior=1, og trykk deretter på returtasten.
  For å angre denne kommandoen, skriver du sudo nvram -d enable-legacy-orom-behavior.

Informasjon om produkter som ikke produseres av Apple, eller om uavhengige nettsteder som ikke styres eller testes av Apple, gis uten anbefalinger eller bifall. Apple påtar seg ikke noe ansvar med hensyn til utvalg, ytelse eller bruk av tredjeparts nettsteder eller produkter. Apple har ingen forestillinger angående nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparts nettsteder. Det finnes en iboende risiko ved bruk av Internett. Ta kontakt med leverandøren for å få mer informasjon. Andre firma- og produktnavn kan være varemerker for de respektive innehaverne.

Publiseringsdato: