Slik velger du startdisk på Mac-maskinen

Hvis du har mer enn én disk som inneholder et kompatibelt operativsystem, kan du konfigurere Mac til å starte opp fra den disken i stedet for den ordinære startdisken.

Bruke Startdisk-valg

Når du bruker Startdisk-valg til å velge en startdisk, starter Mac opp fra den disken helt til du velger en annen.

  1. Velg Apple-menyen () > Systemvalg, og klikk på Startdisk.
  2. Velg startdisken, og omstart deretter Mac-maskinen.

Bruke Startup Manager

Når du bruker Startup Manager til å velge en startdisk, starter Mac-maskinen fra den disken én gang, og deretter fortsetter den å bruke disken som er valgt i Startdisk-valgene.

  1. Hold nede Tilvalg-tasten umiddelbart etter å ha slått på eller omstartet Mac-maskinen.
  2. Slipp Tilvalg-tasten når du ser Startup Manager-vinduet.
  3. Velg startdisken, og klikk deretter på pilen eller trykk på returtasten. 

Hvis du har en Mac som bruker OS X Lion v10.7.3 eller nyere, kan du også bruke denne metoden til å starte opp fra en disk med Time Machine-sikkerhetskopi. Startup Manager identifiserer Time Machine-sikkerhetskopien som «EFI Boot.»

Hvis du ikke kan velge startdisken eller starte fra den

Noen eksterne enheter fra tredjeparter bruker Option ROM-firmware. For å forbedre systemsikkerheten, laster ikke Mac-maskiner med oppdatert programvare automatisk inn Option ROM-firmware. Som er resultat av dette, ser ikke Mac-maskinen din enheter som har Option ROM-firmware før du laster inn firmwaren ved å trykke Tilvalg-Skift-Kommando-Punktum i Startup Manager-vinduet. Gjør dette hver gang du vil starte fra enheten eller fra en startdisk som er koblet til den.

Hvis du bruker en Mac-modell fra tidlig 2015 (eller eldre), kan du deaktivere denne sikkerhetsfunksjonen og tillate at Mac-maskinen laster inn Option ROM-firmware automatisk. Dette fjerner en viktig beskyttelse mot potensiell uautorisert tilgang til Mac-maskinen for andre personer som har fysisk tilgang til den.

  1. Åpne Terminal-appen, som finnes i Verktøy-mappen under Programmer. 
  2. Skriv sudo nvram enable-legacy-orom-behavior=1, og trykk deretter på returtasten.
    For å angre denne kommandoen, skriver du sudo nvram -d enable-legacy-orom-behavior.

Hvis du fortsatt ikke kan starte opp fra startdisken, kan det hende at du kan starte opp fra macOS-gjenoppretting og deretter bruke verktøyene i macOS-gjenoppretting til å konfigurere en ny startdisk.

Informasjon om produkter som ikke produseres av Apple, eller om uavhengige nettsteder som ikke styres eller testes av Apple, gis uten anbefalinger eller bifall. Apple påtar seg ikke noe ansvar med hensyn til utvalg, ytelse eller bruk av tredjeparts nettsteder eller produkter. Apple har ingen forestillinger angående nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparts nettsteder. Det finnes en iboende risiko ved bruk av Internett. Ta kontakt med leverandøren for å få mer informasjon. Andre firma- og produktnavn kan være varemerker for de respektive innehaverne.

Publiseringsdato: