Bruke en Handy Tech BasicBraille-punktskriftskjerm med VoiceOver

 Når du bruker en HandyTech Basic Braille-punktskriftskjerm med VoiceOver på iPhone, iPad eller iPod touch, kan du bruke følgende tastkommandoer. 

Følgende enhetsspesifikke tastkommandoer kan brukes på disse leselistene:

  • Basic Braille 16
  • Basic Braille 20
  • Basic Braille 32
  • Basic Braille 40
  • Basic Braille 48
  • Basic Braille 64
  • Basic Braille 80

Påse at du har nyeste versjon av iOS for å forsikre deg om at leselisten bruker den riktige tabellen.

Navigering

VoiceOver-handling Punktskriftkommando
Flytt til forrige objekt 1
Flytt til neste objekt 4
Første objekt 1 + 2 + 3
Siste objekt 4 + 5 + 6
Gå til statuslinjen 2 + 3 + 4
Aktiverer Tilbake-knappen hvis den finnes 1 + 2

Rulling

VoiceOver-handling Punktskriftkommando
Rull én side til venstre 2 + 4 + 6
Rull én side til høyre 1 + 3 + 5
Rull én side opp 3 + 4 + 5 + 6
Rull én side ned 1 + 4 + 5 + 6

Rotor

VoiceOver-handling Punktskriftkommando
Gå til forrige objekt ved hjelp av rotorinnstilling 3
Gå til neste objekt ved hjelp av rotorinnstilling 6
Velg forrige rotorinnstilling 2 + 3
Velg neste rotorinnstilling 5 + 6

Samhandling

VoiceOver-handling Punktskriftkommando
Dobbelttrykk på det valgte objektet Hentetast
Velg objektet under fingeren 3 + 6
Aktiverer Hjem-knappen 1 + 2 + 5
Aktiverer Slett-tasten 1 + 4 + 5
Aktiverer Retur-tasten 1 + 5
Aktiverer Volum opp-tasten 3 + 4 + 5
Aktiverer Volum ned-tasten 1 + 2 + 6
Aktiverer utmatingstasten 1 + 4 + 6

Lesing

VoiceOver-handling Punktskriftkommando
Les siden, og begynn fra valgt objekt 1 + 2 + 3 + 5
Les siden, og begynn øverst 2 + 4 + 5 + 6
Tal sidenummer eller rader som skal vises 3 + 4

Redigering

VoiceOver-handling Punktskriftkommando
Velg alle 2 + 3 + 4 + 6
Marker tekst 2 + 5 + 6
Opphev markering av tekst 2 + 3 + 5
Tabulator 2 + 3 + 4 + 5
Shift-tabulator 1 + 2 + 5 + 6
Klipp ut 1 + 3 + 4 + 6
Kopier 1 + 4
Lim inn 1 + 2 + 3 + 6
Angre 1 + 3 + 5 + 6
Utfør likevel 2 + 3 + 4 + 6
Endre etikett på et objekt 1 + 2 + 3 + 4 + 6

Kontroll

VoiceOver Punktskriftkommando
Slå skjermteppe av og på 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6
Sett tale på pause eller fortsett 1 + 2 + 3 + 4
Slå tale av eller på 1 + 3 + 4
VoiceOver-hjelp 1 + 3

Punktskrift

VoiceOver-handling Punktskriftkommando
Slå utvidet statusbeskrivelse av eller på Hentetast for status
Panorerer punktskriften mot venstre 2
Panorerer punktskriften mot høyre 5
Vis eller skjul kunngjøringslogg 1 + 3 + 4 + 5
Neste utdatamodus 1 + 2 + 4 + 5
Neste inndatamodus 2 + 3 + 6

HandyTech BasicBraille-punktskriftskjermeren har ikke Perkins-taster, så den fungerer ikke med vanlige punktskriftkommandoer for VoiceOver-navigering.

HandyTech BasicBraille-punktskriftskjermeren har i stedet seks taster, som har navn fra 1 til 6. Tastene kan brukes til å simulere felleskommandoene brukere har med leselister med taster i Perkins-stil, som for eksempel Punkt 1 til og med Punkt 8 og mellomromstast.

 

Publiseringsdato: