Få telefonstøtte for en enhet som ikke dekkes av garanti

Hvis du går til Kontroller dekning-siden og oppdager at Apple-enheten din ikke dekkes for kostnadsfri teknisk kundestøtte via telefon, har du andre alternativer. 

Enheter som fremdeles dekkes av garantien

Hvis enheten dekkes av den begrensede garantien vår, kan du kanskje kjøpe et AppleCare-serviceabonnement, for eksempel AppleCare Protection Plan eller AppleCare+.

Når det gjelder andre Apple-enheter, kan du kjøpe enkelthenvendelser til kundestøtte for å få hjelpen du trenger.

Ikke alle produkter og kjøpsalternativer er tilgjengelig i alle land eller regioner. Du kan finne ut mer når du kontakter Apple-kundestøtte. Apples begrensede garanti og fordelene ved AppleCare-dekning kommer i tillegg til rettighetene forbrukerlovgivning gir.

Enheter som ikke dekkes av garantien

Hvis enheten ikke lenger dekkes av den begrensede garantien eller av AppleCare Protection Plan eller AppleCare+, kan du kjøpe en enkelthenvendelse til kundestøtte.

Publiseringsdato: