Endre Apple-ID-en

Følg denne fremgangsmåten for å endre hvilken e-postadresse* du bruker som Apple-ID.

Hvis Apple-ID-en din slutter på @icloud.com, @me.com eller @mac.com

Hvis e-postadressen for Apple-ID-en din slutter på @icloud.com, @me.com eller @mac.com, kan du bare endre e-postadressen til en annen @icloud.com-, @me.com- eller @mac.com-adresse som ikke er tilknyttet kontoen din. Når du endrer e-postadressen din, endres Apple-ID-en som andre personer ser når de deler noe med deg, samt informasjonen som Apple viser ved henvisning til kontoen din.

Følg disse trinnene på kontosiden for Apple-ID-en din.

 1. Gå til appleid.apple.com, og logg på. 
 2. Klikk på Rediger under Konto. 
 3. Klikk på Endre Apple-ID under Apple-ID-en. Deretter ser du en liste over e-postadresser du kan bruke som Apple-ID. Du kan bare bruke e-postadresser som er tilknyttet kontoen din. Hvis du vil se disse e-postadressene, kan du sjekke under «Kan nås på» i Konto-delen på appleid.apple.com
 4. Skriv inn e-postadressen du vil bruke som Apple-ID. Du kan bare endre Apple-ID-en din til en annen @icloud.com-, @me.com- eller @mac.com-e-postadresse.
 5. Klikk på Fortsett.

Hvis du prøver å endre Apple-ID-en din til en @icloud.com-e-postadresse som har blitt opprettet i løpet av de siste 30 dagene, blir du kanskje bedt om å prøve igjen senere. Du kan ikke endre e-postadressen under Innstillinger på iPhone, iPad eller iPod touch.

Hvis Apple-ID-en din er en e-postadresse fra en tredjepart

Før du endrer e-postadressen for Apple-ID-en din, må du logge av enhver Apple-tjeneste og enhet som bruker Apple-ID-en. Hvis du vil bruke iPhone, iPad eller iPod touch til å endre Apple-ID-en din med, må du være pålogget Apple-ID-en din på bare den enheten.

Når du endrer Apple-ID-en din, kan du oppgi en annen e-postadresse fra en tredjepart. Eventuelt kan du oppgi en @icloud.com-, @me.com- eller @mac.com-e-postadresse som ikke allerede er tilknyttet kontoen din. Hvis du vil se disse e-postadressene, kan du sjekke under «Kan nås på» i Konto-delen på appleid.apple.com

Bruk iPhone, iPad eller iPod touch med iOS 10.3 eller nyere

 1. Gå til Innstillinger > [navnet ditt] > Navn, telefonummer, e-post. 
 2. Trykk på Rediger ved siden av Kan nås på, og slett deretter den nåværende Apple-ID-en din.
 3. Trykk på Fortsett. Skriv inn Apple-ID-en du vil bruke.
 4. Trykk på Neste.

Bruk Apple-ID-kontosiden din

 1. Gå til appleid.apple.com, og logg på. 
 2. Klikk på Rediger under Konto. 
 3. Klikk på Endre Apple-ID under Apple-ID-en.
 4. Skriv inn Apple-ID-en du vil bruke.
 5. Klikk på Fortsett. 

Hvis du skriver inn en ny Apple-ID som slutter på @icloud.com, @me.com eller @mac.com, ser du en melding for å bekrefte valget. Når du endrer Apple-ID-en til en @icloud.com-, @me.com- eller @mac.com-e-postadresse, kan du ikke endre den tilbake til en e-postadresse fra en tredjepart. Den tidligere Apple-ID-en din som ender med en e-postadresse fra en tredjepart, blir en ekstra e-postadresse for Apple-ID-kontoen din.

Hvis du prøver å endre Apple-ID-en din til en @icloud.com-e-postadresse som har blitt opprettet i løpet av de siste 30 dagene, blir du kanskje bedt om å prøve igjen senere.

Verifiser den nye e-postadressen din

Hvis du endrer Apple-ID-en din til en annen e-postadresse fra en tredjepart, må du verifisere kontoen din.

Når du har lagt inn e-postadressen du vil bruke som Apple-ID, blir en verifiseringskode sendt til deg på den adressen. Skriv verifiseringskoden fra e-posten inn i feltene som kommer opp, og begynn å bruke den oppdaterte Apple-ID-en din. Fikk du ikke e-posten?

Logg på igjen

Logg på alle Apple-tjenester på nytt med den nye Apple-ID-en.

Når du har endret Apple-ID-en din, må du bruke den nye påloggingsinformasjonen på alle Apple-tjenestene du bruker.

Trenger du hjelp?

Hvis du trenger hjelp til å endre Apple-ID-en din eller logge på med riktig konto, kan du følge disse trinnene.

Hvis du ikke kan endre Apple-ID-en

Du kan endre Apple-ID-en til en hvilken som helst annen e-postadresse* du eier, så lenge den ikke allerede er i bruk som en Apple-ID. Hvis e-postadressen din ender med @icloud.com, @me.com eller @mac.com, kan du ikke endre Apple-ID-en din til en e-postadresse fra en tredjepart. Du vil heller ikke se Endre Apple-ID på kontosiden eller valget om å slette e-postadressen din på en iPhone, iPad eller iPod touch med iOS 10.3 eller nyere.

Hvis du vil logge på med en annen Apple-ID

Hvis du vil endre hvilken Apple-ID du bruker på iPhone, iPad, eller iPod touch – uten å bruke en annen e-postadresse som Apple-ID – følger du denne fremgangsmåten for å logge av og logge på igjen med en annen Apple-ID.

Hvis du skriver inn e-postadressen feil når du oppretter Apple-ID-en

Hvis du oppretter en Apple-ID med en e-postadresse du ikke kan verifisere, logger du på Apple-ID-kontosiden med e-postadressen du oppga da du opprettet Apple-ID-en. Deretter kan du endre Apple-ID-en din til den riktige e-postadressen.

* I Kina og India kan du bruke telefonnummeret ditt som Apple-ID. Hvis du allerede har en Apple-ID som er en e-postadresse, kan du ikke endre den til et telefonnummer. Og du kan ikke endre en Apple-ID som er et telefonnummer, til en e-postadresse.

Publiseringsdato: