Bruke en HIMS Braille EDGE 40-leselist med VoiceOver

Når du bruker en HIMS Braille EDGE 40-leselist med VoiceOver, kan du bruke følgende enhetsspesifikke tastkommandoer.

Påse at du har nyeste versjon av iOS for å forsikre deg om at leselisten bruker den riktige tabellen.

Navigering

VoiceOver-handling Tast på leselist
Flytt til forrige objekt Venstre styrepute til venstre eller høyre styrepute til venstre
Flytt til neste objekt Venstre styrepute til høyre eller høyre styrepute til høyre

Rulling

VoiceOver-handling Tast på leselist
Rull én side til venstre F5
Rull én side til høyre F6
Rull opp på siden F7
Rull én side ned F8

Rotor

VoiceOver-handling Tast på leselist
Gå til forrige objekt ved hjelp av rotorinnstilling Venstre styrepute opp eller høyre styrepute opp
Gå til neste objekt ved hjelp av rotorinnstilling Venstre styrepute ned eller høyre styrepute ned
Velg forrige rotorinnstilling F1
Velg neste rotorinnstilling F2

Samhandling

VoiceOver-handling Tast på leselist
Dobbelttrykk på det valgte objektet Hentetast

Punktskrift

VoiceOver-handling Tast på leselist
Panorerer punktskriften mot venstre Venstre opp eller høyre opp
Panorerer punktskriften mot høyre Venstre ned eller høyre ned
Slå utvidet statusbeskrivelse av eller på Hentetast for status
Veksle mellom forkortet og uforkortet punktskrift F3
Veksle mellom åttepunkts og sekspunkts punktskrift F4

Les mer

Du finner den universelle listen over vanlige kommandoer i Vanlige leselistkommandoer for VoiceOver.

 

Informasjon om produkter som ikke produseres av Apple, eller om uavhengige nettsteder som ikke styres eller testes av Apple, gis uten anbefalinger eller bifall. Apple påtar seg ikke noe ansvar med hensyn til utvalg, ytelse eller bruk av tredjeparts nettsteder eller produkter. Apple har ingen forestillinger angående nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparts nettsteder. Det finnes en iboende risiko ved bruk av Internett. Ta kontakt med leverandøren for å få mer informasjon. Andre firma- og produktnavn kan være varemerker for de respektive innehaverne.

Publiseringsdato: