Bruk HIMS Braille EDGE 40-skjermen med VoiceOver på iPhone, iPad eller iPod touch

Når du bruker en HIMS Braille EDGE 40-skjermen med VoiceOver på iPhone, iPad eller iPod touch, kan du bruke følgende enhetsspesifikke tastkommandoer.

Påse at du har nyeste versjon av iOS for å forsikre deg om at leselisten bruker den riktige tabellen.

Navigering

VoiceOver-handling Punktskriftkommando
Flytt til forrige objekt Venstre styrepute til venstre eller høyre styrepute til venstre
Flytt til neste objekt Venstre styrepute til høyre eller høyre styrepute til høyre

Rulling

VoiceOver-handling Punktskriftkommando
Rull én side til venstre F5
Rull én side til høyre F6
Rull opp på siden F7
Rull én side ned F8

Rotor

VoiceOver-handling Punktskriftkommando
Gå til forrige objekt ved hjelp av rotorinnstilling Venstre styrepute opp eller høyre styrepute opp
Gå til neste objekt ved hjelp av rotorinnstilling Venstre styrepute ned eller høyre styrepute ned
Velg forrige rotorinnstilling F1
Velg neste rotorinnstilling F2

Samhandling

VoiceOver-handling Punktskriftkommando
Dobbelttrykk på det valgte objektet Ruter

Punktskrift

VoiceOver-handling Punktskriftkommando
Panorerer punktskriften mot venstre Venstre opp eller høyre opp
Panorerer punktskriften mot høyre Venstre ned eller høyre ned
Slå utvidet statusbeskrivelse av eller på Hentetast for status
Veksle mellom forkortet og uforkortet punktskrift F3
Veksle mellom åttepunkts og sekspunkts punktskrift F4

Les mer

Du finner den universelle listen over vanlige kommandoer i Vanlige punktskriftkommandoer for VoiceOver.

 

Informasjon om produkter som ikke er laget av Apple, samt uavhengige nettsteder som ikke kontrolleres eller testes av Apple, er gitt uten anbefaling eller godkjenning. Apple påtar seg ikke noe ansvar for utvalget av, bruken av eller ytelsen til nettsteder og produkter fra tredjeparter. Apple garanterer ikke for nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparters nettsteder. Kontakt leverandøren for mer informasjon.

Publiseringsdato: