Bruke Møteromsvisning-modus og relaterte innstillinger på Apple TV

Bruk Møteromsvisning eller begrens AirPlay-tilgang til Apple TV når du bruker Apple TV i utdannings- eller forretningssammenheng.

 

Bruk Møteromsvisning

Møteromsvisning viser instruksjoner for hvordan du kobler til Apple TV via AirPlay. Da kan alle i rommet finne ut hvordan de viser skjermen på den AirPlay-aktiverte enheten, på skjermen som er koblet til Apple TV-en.

Slik aktiverer du Møteromsvisning:

  1. Sørg for at Apple TV har den nyeste versjonen av tvOS.
  2. Gå til Innstillinger > AirPlay > Møteromsvisning.
  3. Aktiver Møteromsvisning.

Endre sikkerhetsinnstillingene for AirPlay

Apple TV 4K og Apple TV (4. generasjon) krever at du angir en PIN-kode som vises på skjermen, første gang du bruker AirPlay fra en annen Apple-enhet. Hvis du vil kreve en PIN-kode hver gang du bruker AirPlay, går du til Innstillinger > AirPlay > Møteromsvisning. Deretter slår du på Krev PIN-kode hver gang.

Hvis Apple TV-enheten din har tvOS 11.2 eller eldre, går du til Innstillinger > AirPlay > AirPlay. Velg deretter Krev kode under Sikkerhet, og velg når du vil kreve en kode for å bruke AirPlay.

Apple TV (2. og 3. generasjon) krever ikke noen kode, såfremt du ikke aktiverer Krev enhetsverifisering.

Konfigurer Enhetsverifisering for Apple TV (2. eller 3. generasjon)

Gå til Innstillinger > AirPlay > Sikkerhet og slå på Krev enhetsverifisering for å konfigurere krav om engangsskjermkode for alle AirPlay-aktiverte enheter.

Endre navnet på Apple TV

Du kan gi Apple TV-en din et navn slik at du enkelt kan identifisere den når du bruker AirPlay. Bare gå til Innstillinger > Generelt > Om >, og velg Navn for å endre det.

Hvis du vil endre navn på en Apple TV (2. eller 3. generasjon), går du til Innstillinger > Generelt > Navn.

Publiseringsdato: