Administrer AirPlay-innstillinger på Apple TV

Les hvordan du kontrollerer hvem som kan sende innhold til Apple TV med AirPlay og bruke Møteromsvisning med mer.

Velg hvem som kan sende innhold til Apple TV med AirPlay

Gå til Innstillinger > AirPlay. Herfra kan du slå AirPlay på eller av. Du kan også velge hvem som kan sende innhold med AirPlay til Apple TV-en din:

  • Alle: Hvem som helst kan se på og sende via AirPlay til Apple TV-en din.
  • Alle som er på samme nettverk: Alle som er koblet til Wi-Fi-hjemmenettverket ditt kan sende via AirPlay til Apple TV-en din.
  • Kun medlemmer i dette hjemmet: Personer du inviterer til å styre hjemmet ditt i Hjem-appen kan sende via AirPlay til Apple TV-en din.
  • Krev passord: Alle må oppgi et passord før de kan sende via AirPlay til Apple TV-en din.

Endre navn og rom på Apple TV

Du kan gi Apple TV-en din et navn slik at du enkelt kan identifisere den når du bruker AirPlay. Bare gå til Innstillinger > Generelt > Om >, og velg Navn for å endre det.

Hvis du vil endre navn på en Apple TV (2. eller 3. generasjon), går du til Innstillinger > Generelt > Navn.

Du kan også legge Apple TV til i et rom i Hjem-appen for å strømme innhold med AirPlay 2. Gå til Innstillinger > AirPlay > Rom på Apple TV, og velg et rom.

Les mer om hvordan du kan legge til og administrere høyttalere i Hjem-appen.

Bruk Møteromsvisning

Møteromsvisning viser instruksjoner for hvordan du kobler til Apple TV via AirPlay. Da kan alle i rommet finne ut hvordan de viser skjermen på den AirPlay-aktiverte enheten, på skjermen som er koblet til Apple TV-en.

Slik aktiverer du Møteromsvisning:

  1. Sørg for at Apple TV har den nyeste versjonen av tvOS.
  2. Gå til Innstillinger > AirPlay > Møteromsvisning.
  3. Aktiver Møteromsvisning.

Krev en PIN-kode for å bruke AirPlay

Apple TV 4K og Apple TV HD krever at du skriver inn en PIN-kode som vises på TV-en den første gangen du sender innhold fra en annen Apple-enhet med AirPlay. Hvis du vil kreve en PIN-kode hver gang du bruker AirPlay, går du til Innstillinger > AirPlay > Møteromsvisning. Deretter slår du på Krev PIN-kode hver gang.

Hvis Apple TV-enheten din har tvOS 11.2 eller eldre, går du til Innstillinger > AirPlay > AirPlay. Velg deretter Krev kode under Sikkerhet, og velg når du vil kreve en kode for å bruke AirPlay.

Apple TV (2. og 3. generasjon) krever ikke en kode, så fremt du ikke aktiverer Krev enhetsverifisering.

Konfigurer Enhetsverifisering for Apple TV (2. eller 3. generasjon)

Gå til Innstillinger > AirPlay > Sikkerhet og slå på Krev enhetsverifisering for å konfigurere krav om engangsskjermkode for alle AirPlay-aktiverte enheter.

Publiseringsdato: