Del styringen av hjemmet ditt

Med Hjem-appen kan du invitere personer til å styre hjemmet ditt, redigere tillatelser for dem og tillate dem å styre hjemmet ditt fra hvor som helst.

Før du begynner

Slik inviterer du andre til å styre HomeKit-tilbehør:

*HomePod og Apple TV er ikke tilgjengelig i alle land og regioner.

Inviter noen til å styre hjemmet ditt

Følg trinnene for enheten din.

På iPhone, iPad eller iPod touch

 1. Åpne Hjem-appen og trykk på  øverst til venstre. Hvis du har konfigurert flere hjem i Hjem-appen, kan du trykke på Hjeminnstillinger og deretter trykke på hjemmet du vil invitere noen til.
 2. Trykk på Inviter under Personer.
 3. Skriv inn personens Apple-ID som vedkommende bruker med iCloud.
 4. Trykk på Send invitasjon.

På Mac

 1. Åpne Hjem-programmet.
 2. Gå til Rediger > Rediger hjem i menylinjen. Hvis du har konfigurert flere hjem i Hjem-programmet, kan du klikke på Hjem øverst til venstre og deretter klikke på hjemmet du vil invitere noen til.
 3. Klikk på Inviter under Personer.
 4. Skriv inn personens Apple-ID som vedkommende bruker med iCloud.
 5. Klikk på Send invitasjon.

Godta en forespørsel om å styre et hjem

Du får en varsling i Hjem-appen på iOS-enheten eller Hjem-programmet på Mac når noen inviterer deg til å styre et hjem. Følg trinnene nedenfor for å godta invitasjonen.

På iPhone, iPad eller iPod touch

 1. Åpne Hjem-appen, og trykk på .
 2. Trykk på Hjeminnstillinger.
 3. Trykk på Godta og så Ferdig.

Trykk på  etter at du har godtatt invitasjonen, og trykk deretter på navnet på hjemmet for å styre det.

På Mac

 1. Åpne Hjem-programmet, og klikk på Hjem-symbolet på verktøylinjen.
 2. Klikk på 1 invitasjon.
 3. Klikk på Godta, og klikk deretter på Ferdig.

Når du har godtatt invitasjonen, klikker du på Hjem-symbolet på verktøylinjen og deretter på navnet på hjemmet for å styre det.

Tillat ekstern tilgang og rediger rettigheter for brukere

Hvis du konfigurerer et hjemknutepunkt, kan du administrere ekstern tilgang og redigere rettigheter for personer du inviterer til å styre hjemmet ditt. Hvis du ikke har konfigurert et hjemknutepunkt, kan de bare kontrollere tilbehøret når de er hjemme hos deg, tilkoblet Wi-Fi-nettverket ditt hjemme og innenfor rekkevidde av HomeKit-tilbehøret.

Åpne Hjem-appen på iOS eller Hjem-programmet på Mac, og følg trinnene nedenfor for å administrere ekstern tilgang og endre tillatelser for en bruker.

På iPhone, iPad eller iPod touch

 1. Trykk på . Hvis du har flere hjem, trykker du på Hjeminnstillinger og så på et hjem.
 2. Trykk på personen du vil endre tillatelser for, under Personer, og trykk deretter på følgende:
  • Kontroller tilbehør eksternt: Slå på for å tillate at brukere kan styre tilbehøret ditt fra hvor som helst. Slå av for å bare tillate at brukere kan kontrollere tilbehøret når de er i hjemmet ditt.
  • Legg til eller rediger tilbehør: Slå på for å tillate at brukere kan legge til eller fjerne tilbehør, stemninger, automatiseringer og andre brukere.*
 3. Trykk på Tilbake, og trykk deretter på Ferdig.

På Mac

 1. Gå til Rediger > Rediger hjem i menylinjen. Hvis du har flere hjem, kan du klikke på Hjem øverst til venstre og så velge et hjem.
 2. Klikk på personen du vil endre tillatelser for, under Personer, og velg deretter følgende:
  • Kontroller tilbehør eksternt: Slå på for å tillate at brukere kan styre tilbehøret ditt fra hvor som helst. Slå av for å bare tillate at brukere kan kontrollere tilbehøret når de er i hjemmet ditt.
  • Legg til eller rediger tilbehør: Slå på for å tillate at brukere kan legge til eller fjerne tilbehør, stemninger, automatiseringer og andre brukere.*
 3. Klikk på Tilbake og så på Ferdig.

*Brukere du har gitt tilgang, kan ikke legge til HomePod, Apple TV eller AirPlay 2-kompatible smart-TV-er eller -høyttalere i Hjem-appen. Du kan bare legge til disse enhetene hvis du er eieren av hjemmet i Hjem-programmet.

Fjern en person eller forlat et hjem

Hvis du vil slutte å dele hjemmet med noen:

 • På iPhone, iPad eller iPod touch: Trykk på . Hvis du har flere hjem, trykker du på Hjeminnstillinger og deretter på et hjem. Trykk på brukeren under Personer, og trykk deretter på Fjern person.
 • På Mac: Gå til Rediger > Rediger hjem. Hvis du har flere hjem, kan du klikke på Hjem øverst til venstre og klikke på et hjem. Klikk på brukeren under Personer, og klikk deretter på Fjern bruker.

Hvis du vil forlate et hjem du ble invitert til å dele:

 • På iPhone, iPad, eller iPod touch: Trykk på , trykk på Hjeminnstillinger, trykk på hjemmet du vil forlate, bla nedover, og trykk på Forlat hjem.
 • På Mac: Gå til Rediger > Rediger hjem, og trykk deretter på Hjem øverst til venstre. Klikk på hjemmet du vil forlate, bla nedover, og klikk på Forlat hjem.

Hvis du fjerner noen fra Hjem-appen, kan de fremdeles kunne kontrollere alt tilbehør hvis de hadde tillatelser til det i en egen app for det tilbehøret. For å fjerne disse tillatelsene må du bruke appen til tilbehøret, sjekke håndboken eller kontakte produsenten.

Publiseringsdato: