Del styringen av hjemmet ditt

Inviter personer til å styre hjemmet ditt, redigere tillatelser for dem og tillat dem å styre hjemmet ditt fra hvor som helst – gjør alt dette med Hjem-appen.

Før du begynner

Slik inviterer du andre til å styre HomeKit-tilbehør:

*HomePod og Apple TV er ikke tilgjengelig i alle land og regioner.

Inviter noen til å kontrollere hjemmet

Følg denne fremgangsmåten for enheten.

På iPhone, iPad eller iPod touch

 1. Åpne Hjem-appen, og trykk på symbolet for Hjeminnstillinger øverst til venstre. Hvis du har konfigurert flere hjem i Hjem-appen, kan du trykke på Hjeminnstillinger og deretter trykke på hjemmet du vil invitere noen til.
 2. Trykk på Inviter under Personer.
 3. Skriv inn personens Apple-ID som vedkommende bruker med iCloud.
 4. Trykk på Send invitasjon.

På Mac

 1. Åpne Hjem-appen.
 2. Gå til Rediger > Rediger hjem i menylinjen. Hvis du har konfigurert flere hjem i Hjem-appen, kan du klikke på Hjem øverst til venstre og deretter klikke på hjemmet du vil invitere noen til.
 3. Klikk på Inviter under Personer.
 4. Skriv inn personens Apple-ID som vedkommende bruker med iCloud.
 5. Klikk på Send invitasjon.

Godta forespørsel om å kontrollere et hjem

Du får et varsel i Hjem-appen på iOS eller Mac når noen inviterer deg til å ta kontroll over et hjem. Følg trinnene nedenfor for å godta invitasjonen.

På iPhone, iPad eller iPod touch

 1. Åpne Hjem-appen, og trykk på symbolet for Hjeminnstillinger.
 2. Trykk på Hjeminnstillinger.
 3. Trykk på Godta og så Ferdig.

Trykk på symbolet for Hjeminnstillinger etter at du har godtatt invitasjonen, og trykk deretter på navnet på hjemmet for å styre det.

På Mac

 1. Åpne Hjem-appen, og klikk på Hjem-symbolet på verktøylinjen.
 2. Klikk på én invitasjon.
 3. Klikk på Godta, og klikk deretter på Ferdig.

Når du har godtatt invitasjonen, klikker du på Hjem-symbolet på verktøylinjen og deretter på navnet på hjemmet for å styre det.

Tillat ekstern tilgang og redigering av rettigheter for brukere

Hvis du konfigurerer et hjemknutepunkt, kan du administrere ekstern tilgang og redigeringsrettigheter for personer du inviterer til å kontrollere hjemmet ditt. Hvis du ikke har konfigurert et hjemknutepunkt, kan de bare kontrollere tilbehøret når de er hjemme hos deg, tilkoblet Wi-Fi-nettverket ditt hjemme og innenfor rekkevidde av HomeKit-tilbehøret.

Åpne Hjem-appen på iOS eller Mac, og følg trinnene nedenfor for å administrere ekstern tilgang og endre tillatelser for en bruker.

På iPhone, iPad eller iPod touch

 1. Trykk på symbolet for Hjeminnstillinger. Hvis du har flere hjem, trykker du på Hjeminnstillinger og så på et hjem.
 2. Trykk på personen du vil endre tillatelser for under Personer, og trykk deretter på følgende:
  • Tillat ekstern tilgang: Slå på for å tillate at brukere kan kontrollere tilbehøret ditt fra hvor som helst. Slå av for å bare tillate at brukere kan kontrollere tilbehøret når de er i hjemmet ditt.
  • Tillat redigering: Slå på for å tillate at brukere kan legge til og fjerne tilbehør, stemninger og andre brukere.*
 3. Trykk på Tilbake, og deretter på Ferdig.

På Mac

 1. Gå til Rediger > Rediger hjem i menylinjen. Hvis du har flere hjem, kan du klikke på Hjem øverst til venstre og så velge et hjem.
 2. Klikk på personen du vil endre tillatelser for, under Personer, og velg deretter følgende:
  • Tillat ekstern tilgang: Slå på for å tillate at brukere kan kontrollere tilbehøret ditt fra hvor som helst. Slå av for å bare tillate at brukere kan kontrollere tilbehøret når de er i hjemmet ditt.
  • Tillat redigering: Slå på for å tillate at brukere kan legge til og fjerne tilbehør, stemninger og andre brukere.*
 3. Klikk på Tilbake og så på Ferdig.

*Delte brukere kan ikke legge til HomePod-, Apple TV- eller noen AirPlay 2-kompatible smart-TV-er eller -høyttalere til Hjem-appen. Du kan bare legge til disse enhetene hvis du er eieren av hjemmet i Hjem-appen.

Fjern en person eller forlat et hjem

Hvis du vil slutte å dele hjemmet med noen:

 • På iPhone, iPad, eller iPod touch: Trykk på symbolet for Hjeminnstillinger. Hvis du har flere hjem, trykker du på Hjeminnstillinger og deretter på et hjem. Trykk på brukeren under Personer, og trykk deretter på Fjern person.
 • På Mac Gå til Rediger > Rediger hjem. Hvis du har flere hjem, kan du klikke på Hjem øverst til venstre og klikke på et hjem. Klikk på brukeren under Personer, og så på Fjern bruker.

Hvis du vil forlate et hjem du ble invitert til å dele:

 • På iPhone, iPad, eller iPod touch: Trykk på symbolet for Hjeminnstillinger, trykk på Hjeminnstillinger, trykk på hjemmet du vil forlate, og bla nedover og trykk på Forlat hjem.
 • På Mac: Gå til Rediger > Rediger hjem, og trykk deretter på Hjem øverst til venstre. Klikk på hjemmet du vil forlate, og bla deretter nedover og klikk på Forlat hjem.

Publiseringsdato: