Bruk HIMS Braille Sense Plus med VoiceOver på iPhone, iPad eller iPod touch

Når du bruker en HIMS Braille Sense Plus-leselist med VoiceOver på iPhone, iPad eller iPod touch, kan du bruke følgende tastkommandoer.

Følgende enhetsspesifikke tastkommandoer kan brukes på disse leselistene:

  • Braille Sense Plus 32
  • Braille Sense Plus 18
  • Braille Sense U2
  • Braille Sense U2 Mini 

For å sikre at leselisten bruker riktig tabell, må du kontrollere at du bruker den nyeste versjonen av iOS.

Navigering

VoiceOver-handling Tast på enhet
Aktiverer Hjem-knappen F2

Samhandling

VoiceOver-handling Tast på enhet
Dobbelttrykk på det valgte objektet Hentetast
Angre F3
Aktiverer utmatingstasten F4

Punktskrift

VoiceOver-handling Tast på leselist
Slå utvidet statusbeskrivelse av eller på Hentetast for status
Panorerer punktskriften mot venstre Rull til venstre
Panorerer punktskriften mot høyre Rull til høyre

Les mer

Du finner den universelle listen over vanlige kommandoer i Vanlige leselistkommandoer for VoiceOver.

 

 

 

Informasjon om produkter som ikke produseres av Apple, eller om uavhengige nettsteder som ikke styres eller testes av Apple, gis uten anbefalinger eller bifall. Apple påtar seg ikke noe ansvar med hensyn til utvalg, ytelse eller bruk av tredjeparts nettsteder eller produkter. Apple har ingen forestillinger angående nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparts nettsteder. Det finnes en iboende risiko ved bruk av Internett. Ta kontakt med leverandøren for å få mer informasjon. Andre firma- og produktnavn kan være varemerker for de respektive innehaverne.

Publiseringsdato: