Bruk en HIMS Braille Sense Plus med VoiceOver på iPhone, iPad eller iPod touch

Når du bruker en HIMS BrailleSense Plus-leselist med VoiceOver på iPhone, iPad eller iPod touch, kan du bruke følgende tastkommandoer.

Følgende enhetsspesifikke tastkommandoer kan brukes på disse leselistene:

  • BrailleSense Plus 32
  • BrailleSense Plus 18
  • BrailleSense U2
  • BrailleSense U2 Mini 
  • BrailleSense U2 QWERTY

Påse at du har nyeste versjon av iOS for å forsikre deg om at leselisten bruker den riktige tabellen.

Navigering

VoiceOver-handling Tast på enhet
Aktiverer Hjem-knappen F2

Samhandling

VoiceOver-handling Tast på enhet
Dobbelttrykk på det valgte objektet Ruter
Angre F3
Aktiverer utmatingstasten F4

Punktskrift

VoiceOver-handling Punktskriftkommando
Slå utvidet statusbeskrivelse av eller på Hentetast for status
Panorerer punktskriften mot venstre Rull til venstre
Panorerer punktskriften mot høyre Rull til høyre

Finn ut mer

Du finner den universelle listen over vanlige kommandoer i Vanlige punktskriftkommandoer for VoiceOver.

 

 

 

Informasjon om produkter som ikke er laget av Apple, samt uavhengige nettsteder som ikke kontrolleres eller testes av Apple, er gitt uten anbefaling eller godkjenning. Apple påtar seg ikke noe ansvar for utvalget av, bruken av eller ytelsen til nettsteder og produkter fra tredjeparter. Apple garanterer ikke for nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparters nettsteder. Kontakt leverandøren for mer informasjon.

Publiseringsdato: