Bruke en Handy Tech Easy Braille-punktskriftskjerm med VoiceOver

Når du bruker en Handy Tech Easy Braille-punktskriftskjerm med VoiceOver på iPhone, iPad eller iPod touch, kan du bruke følgende tastkommandoer.

Påse at du har nyeste versjon av iOS for å forsikre deg om at leselisten bruker den riktige tabellen.

Disse tastkommandoene fungerer med alle Handy Tech Easy Braille-leselister med serienummer 09123 eller høyere.  Hvis leselisten din har et lavere serienummer, er det ikke sikkert at den fungerer med disse kommandoene. Du finner serienummeret på Info-fanearket i leselistens innebygde meny. 

 

Samhandling

VoiceOver-handling Punktskriftkommando
Dobbelttrykk på det valgte objektet Ruter
Slå utvidet statusbeskrivelse av eller på Hentetast for status

Punktskrift

VoiceOver-handling Punktskriftkommando
Slå utvidet statusbeskrivelse av eller på Hentetast for status

Les mer

Du finner den universelle listen over vanlige kommandoer i Vanlige punktskriftkommandoer for VoiceOver.

 

 

Informasjon om produkter som ikke produseres av Apple, eller om uavhengige nettsteder som ikke styres eller testes av Apple, gis uten anbefalinger eller bifall. Apple påtar seg ikke noe ansvar med hensyn til utvalg, ytelse eller bruk av tredjeparts nettsteder eller produkter. Apple har ingen forestillinger angående nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparts nettsteder. Det finnes en iboende risiko ved bruk av Internett. Ta kontakt med leverandøren for å få mer informasjon. Andre firma- og produktnavn kan være varemerker for de respektive innehaverne.

Publiseringsdato: