Bruke en Handy Tech Braillino-leselist med VoiceOver

Når du bruker en Handy Tech Braillino-leselist med VoiceOver på iPhone, iPad eller iPod touch, kan du bruke følgende tastkommandoer.

Påse at du har nyeste versjon av iOS for å forsikre deg om at leselisten bruker den riktige tabellen.

Disse tastkommandoene fungerer med alle Handy Tech Easy Braille-leselister med serienummer 09307 eller høyere. Hvis leselisten din har et lavere serienummer, er det ikke sikkert at den fungerer med disse kommandoene. Du finner serienummeret på Info-fanearket i leselistens innebygde meny. 

 

Samhandling

VoiceOver-handling Punktskriftkommando
Dobbelttrykk på det valgte objektet Ruter
Aktiverer Slett-tasten Venstre opp + venstre ned
Aktiverer Retur-tasten Høyre opp + høyre ned

Punktskrift

VoiceOver-handling Punktskriftkommando
Slå utvidet statusbeskrivelse av eller på Hentetast for status
Panorerer punktskriften mot venstre Venstre opp eller høyre opp
Panorerer punktskriften mot høyre Venstre ned eller høyre ned

Les mer

Du finner den universelle listen over vanlige kommandoer i Vanlige punktskriftkommandoer for VoiceOver.

 

Informasjon om produkter som ikke er laget av Apple, samt uavhengige nettsteder som ikke kontrolleres eller testes av Apple, er gitt uten anbefaling eller godkjenning. Apple påtar seg ikke noe ansvar for utvalget av, bruken av eller ytelsen til nettsteder og produkter fra tredjeparter. Apple garanterer ikke for nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparters nettsteder. Kontakt leverandøren for mer informasjon.

Publiseringsdato: