Bruke en Harp BraillePen 12-leselist med VoiceOver

Når du bruker en Harpo BraillePen 12-leselist med VoiceOver på iPhone, iPad eller iPod touch, kan du bruke følgende tastkommandoer.

Påse at du har nyeste versjon av iOS for å forsikre deg om at leselisten bruker den riktige tabellen.

Navigering

VoiceOver-handling Tast på leselist
Flytt til forrige objekt Styrespak venstre
Flytt til neste objekt Styrespak høyre

Rotor

VoiceOver-handling Tast på leselist
Gå til forrige objekt ved hjelp av rotorinnstilling Styrespak opp
Gå til neste objekt ved hjelp av rotorinnstilling Styrespak ned

Samhandling

VoiceOver-handling Tast på leselist
Velg objektet under fingeren Styrespakhandling

Punktskrift

VoiceOver-handling Tast på leselist
Panorerer punktskriften mot venstre Venstre
Panorerer punktskriften mot høyre Høyre

Les mer

Du finner den universelle listen over vanlige kommandoer i Vanlige leselistkommandoer for VoiceOver.

 

Publiseringsdato: