Bruk en Harp BraillePen 12-berøringsleselist med VoiceOver

Når du bruker en Harpo BraillePen 12-berøringsleselist med VoiceOver på iPhone, iPad eller iPod touch, kan du bruke følgende tastkommandoer.

Påse at du har nyeste versjon av iOS for å forsikre deg om at leselisten bruker den riktige tabellen.

Navigering

VoiceOver-handling Punktskriftkommando
Flytt til forrige objekt Styrespak venstre
Flytt til neste objekt Styrespak høyre

Rotor

VoiceOver-handling Punktskriftkommando
Gå til forrige objekt ved hjelp av rotorinnstilling Styrespak opp
Gå til neste objekt ved hjelp av rotorinnstilling Styrespak ned

Samhandling

VoiceOver-handling Punktskriftkommando
Velg objektet under fingeren Styrespakhandling

Punktskrift

VoiceOver-handling Punktskriftkommando
Panorerer punktskriften mot venstre Venstre
Panorerer punktskriften mot høyre Høyre

Finn ut mer

Du finner den universelle listen over vanlige kommandoer i Vanlige punktskriftkommandoer for VoiceOver.

 

Publiseringsdato: