Bruke iCloud-kalenderabonnementer

Kalenderabonnementer er et nyttig verktøy for å holde oversikt over ferier/fridager, sport, sosiale medier med mer. Med iCloud ser du alle kalenderabonnementene dine på tvers av alle enhetene dine.

iCloud-kalender på Mac, iPad og iPhone

Kom i gang

 • Oppdater iPhone, iPad og iPod touch til den nyeste versjonen av iOS og Macen til den nyeste versjonen av macOS.
 • Kontroller at du er logget på iCloud med samme Apple-ID på alle enhetene dine.
 • Du må abonnere på kalenderen på Macen før du kan se kalenderabonnementet på alle enhetene dine. Hvis du abonnerer på kalenderen på en iOS-enhet, kan ikke iCloud oppdatere den til andre enheter.

Konfigurere et nytt iCloud-kalenderabonnement på Mac

 1. Gå til Kalender, og velg Fil > Nytt kalenderabonnement. 
 2. Angi nettadressen til kalenderen, og klikk på Abonner.
 3. Angi et navn for kalenderen, og velg en farge som gjør det enklere å identifisere den på kalenderen din.
 4. Velg iCloud fra Sted-menyen og klikk på OK.
  Informasjonsinnstillinger for Helligdager i iCloud-kalender

Legge til eksisterende kalenderabonnement i iCloud

Hvis du har et kalenderabonnement på Macen som du vil se på iPhone, iPad eller iPod touch, kan du legge det til i iCloud.

 1. Åpne Kalender.
 2. Klikk på kalenderknappene øverst til venstre i vinduet for å vise listen over kalendere.
 3. Velg abonnementskalenderen på listen.
  iCloud-kalender med en kalender du abonnerer på, valgt
 4. Velg Rediger > Hent informasjon på menylinjen. 
 5. Velg iCloud fra Sted-menyen og klikk på OK.

Ser du ikke kalenderabonnementet?

Fjerne et kalenderabonnement

 • I macOS åpner du Kalender. Høyreklikk på kalenderen du vil fjerne*, og velg Avslutt abonnement.
 • I iOS åpner du Kalender. Trykk på Kalendere >  > Slett kalender.

* Du kan ikke avslutte abonnementet på Helligdager-kalenderen.

Informasjon om produkter som ikke produseres av Apple, eller om uavhengige nettsteder som ikke styres eller testes av Apple, gis uten anbefalinger eller bifall. Apple påtar seg ikke noe ansvar med hensyn til utvalg, ytelse eller bruk av tredjeparts nettsteder eller produkter. Apple har ingen forestillinger angående nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparts nettsteder. Det finnes en iboende risiko ved bruk av Internett. Ta kontakt med leverandøren for å få mer informasjon. Andre firma- og produktnavn kan være varemerker for de respektive innehaverne.

Publiseringsdato: