Bruke en Humanware BrailleNote Apex-leselist med VoiceOver

Når du bruker en Humanware BrailleNote Apex-leselist med VoiceOver på iPhone, iPad eller iPod touch, kan du bruke følgende tastkommandoer.

Kommandoene som er oppført i denne artikkelen, fungerer på følgende skjermer:

  • BrailleNote Apex BT (18,32)
  • BrailleNote Apex QT (18,32)

Påse at du har nyeste versjon av iOS for å forsikre deg om at leselisten bruker den riktige tabellen.

Navigering

VoiceOver-handling Punktskriftkommando
Flytt til forrige objekt Tommeltast 1
Flytt til neste objekt Tommeltast 4
Aktiverer Hjem-knappen Tommeltast 2 + Tommeltast 3

Samhandling

VoiceOver-handling Punktskriftkommando
Dobbelttrykk på det valgte objektet Ruter
Aktiverer utmatingstasten Tommeltast 1 + Tommeltast 3
Aktiverer Slett-tasten Tommeltast 1 + Tommeltast 2
Aktiverer Retur-tasten Tommeltast 3 + Tommeltast 4
Slå skjermteppe av og på Tommeltast 1 + Tommeltast 4

Punktskrift

VoiceOver-handling Punktskriftkommando
Slå utvidet statusbeskrivelse av eller på Hentetast for status
Panorerer punktskriften mot venstre Tommeltast 2
Panorerer punktskriften mot høyre Tommeltast 3

Finn ut mer

Du finner den universelle listen over vanlige kommandoer i Vanlige punktskriftkommandoer for VoiceOver.

 

 

Informasjon om produkter som ikke er laget av Apple, samt uavhengige nettsteder som ikke kontrolleres eller testes av Apple, er gitt uten anbefaling eller godkjenning. Apple påtar seg ikke noe ansvar for utvalget av, bruken av eller ytelsen til nettsteder og produkter fra tredjeparter. Apple garanterer ikke for nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparters nettsteder. Kontakt leverandøren for mer informasjon.

Publiseringsdato: