Bruke en MDV MB408L-leselist med VoiceOver

Når du bruker en MDV MB408L-leselist med VoiceOver på iPhone, iPad eller iPod touch, kan du bruke følgende tastkommandoer.

Påse at du har nyeste versjon av iOS for å forsikre deg om at leselisten bruker den riktige tabellen.

Navigering

VoiceOver-handling Tast på leselist
Flytt til forrige objekt Venstre
Flytt til neste objekt  Høyre
Aktiverer Hjem-knappen F5
Gå til statuslinjen F7
Aktiverer Tilbake-knappen hvis den finnes F8
Gå til den første objektet F4
Gå til det siste objektet F3

Rotor

VoiceOver-handling Tast på leselist
Gå til forrige objekt ved hjelp av rotorinnstilling Opp
Gå til neste objekt ved hjelp av rotorinnstilling Ned
Marker forrige rotorinnstilling Opp + Skift
Marker neste rotorinnstilling Ned + Skift

Samhandling

VoiceOver-handling Tast på leselist
Dobbelttrykk på det valgte objektet Hentetast

Lesing

VoiceOver-handling Tast på leselist
Sett tale på pause eller fortsett F9
Les siden, og begynn fra markert objekt F2
Les siden, og begynn øverst F1

Punktskrift

VoiceOver-handling Tast på leselist
Slå utvidet statusbeskrivelse av eller på Hentetast for status
Panorerer punktskriften mot venstre Venstre + Skift eller F5
Panorerer punktskriften mot høyre Høyre + Skift eller F0

Les mer

Du finner den universelle listen over vanlige kommandoer i Vanlige leselistkommandoer for VoiceOver.

 

Informasjon om produkter som ikke er laget av Apple, samt uavhengige nettsteder som ikke kontrolleres eller testes av Apple, er gitt uten anbefaling eller godkjenning. Apple påtar seg ikke noe ansvar for utvalget av, bruken av eller ytelsen til nettsteder og produkter fra tredjeparter. Apple garanterer ikke for nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparters nettsteder. Kontakt leverandøren for mer informasjon.

Publiseringsdato: