Bruke en Optelec EasyLink 12-leselist med VoiceOver

Når du bruker en Optelec EasyLink 12-leselist med VoiceOver på iPhone, iPad eller iPod touch, kan du bruke følgende tastkommandoer.

Påse at du har nyeste versjon av iOS for å forsikre deg om at leselisten bruker den riktige tabellen.

Navigering

VoiceOver-handling Punktskriftkommando
Flytt til forrige objekt Styrespak venstre
Flytt til neste objekt Styrespak høyre

Rotor

VoiceOver-handling Punktskriftkommando
Gå til forrige objekt ved hjelp av rotorinnstilling Styrespak opp
Gå til neste objekt ved hjelp av rotorinnstilling Styrespak ned

Samhandling

VoiceOver-handling Punktskriftkommando
Marker objektet under fingeren Styrespakhandling

Punktskrift

VoiceOver-handling Punktskriftkommando
Panorerer punktskriften mot venstre Venstre
Panorerer punktskriften mot høyre Høyre

Finn ut mer

Du finner den universelle listen over vanlige kommandoer i Vanlige punktskriftkommandoer for VoiceOver.

 

Informasjon om produkter som ikke produseres av Apple, eller om uavhengige nettsteder som ikke styres eller testes av Apple, gis uten anbefalinger eller bifall. Apple påtar seg ikke noe ansvar med hensyn til utvalg, ytelse eller bruk av tredjeparts nettsteder eller produkter. Apple har ingen forestillinger angående nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparts nettsteder. Det finnes en iboende risiko ved bruk av Internett. Ta kontakt med leverandøren for å få mer informasjon. Andre firma- og produktnavn kan være varemerker for de respektive innehaverne.

Publiseringsdato: