Bruke en Papenmeier Braillex Trio-leselist med VoiceOver

Når du bruker en Papenmeier Braillex Trio-leselist med VoiceOver på iPhone, iPad eller iPod touch, kan du bruke følgende tastkommandoer.

Påse at du har nyeste versjon av iOS for å forsikre deg om at leselisten bruker den riktige tabellen.

Navigering

VoiceOver-handling Tast på leselist
Flytt til forrige objekt 1 trinn til venstre eller 2 trinn til venstre
Flytt til neste objekt 1 trinn til høyre eller 2 trinn til høyre

Rotor

VoiceOver-handling Tast på leselist
Gå til forrige objekt ved hjelp av rotorinnstilling 1 trinn opp eller 2 trinn ned
Gå til neste objekt ved hjelp av rotorinnstilling 1 trinn ned eller 2 trinn ned

Samhandling

VoiceOver-handling Tast på leselist
Dobbelttrykk på det valgte objektet Hentetast

Punktskrift

VoiceOver-handling Tast på leselist
Slå utvidet statusbeskrivelse av eller på Hentetast for status
Panorerer punktskriften mot venstre Venstre tommel, venstre foran eller venstre bak
Panorerer punktskriften mot høyre Høyre tommel, høyre foran eller høyre bak

Les mer

Du finner den universelle listen over vanlige kommandoer i Vanlige leselistkommandoer for VoiceOver.

 

Informasjon om produkter som ikke er laget av Apple, samt uavhengige nettsteder som ikke kontrolleres eller testes av Apple, er gitt uten anbefaling eller godkjenning. Apple påtar seg ikke noe ansvar for utvalget av, bruken av eller ytelsen til nettsteder og produkter fra tredjeparter. Apple garanterer ikke for nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparters nettsteder. Kontakt leverandøren for mer informasjon.

Publiseringsdato: