Bruke en Humanware BrailleConnect-leselist med VoiceOver

Når du bruker en Humanware BrailleConnect-leselist med VoiceOver på iPhone, iPad eller iPod touch, kan du bruke følgende tastkommandoer.

Følgende enhetsspesifikke tastkommandoer kan brukes på disse leselistene:

  • BrailleConnect 24
  • BrailleConnect 32
  • BrailleConnect 40

Påse at du har nyeste versjon av iOS for å forsikre deg om at leselisten bruker den riktige tabellen.

Navigering

VoiceOver-handling Skjerm
Flytt til forrige objekt Styrespak venstre eller D1
Flytt til neste objekt Styrespak høyreeller D4
Rull én side til venstre D2 + D4 + D6
Rull én side til høyre D1 + D3 + D5
Rull én side opp D3 + D4 + D5 + D6
Rull én side ned D1 + D4 + D5 + D6
Aktiverer Hjem-knappen F1 eller D1 + D2 + D5
Gå til statuslinjen F2 eller D2 + D3 + D4
Gå til Varslingssenter D4 + D6
Gå til Kontrollsenter D2 + D5
Aktiverer Tilbake-knapp hvis den finnes  F3 eller D1 + D2
Gå til den første objektet D1 + D2 + D3
Gå til det siste objektet D4 + D5 + D6
Tal sidenummer eller rader som skal vises D3 + D4

Rotor

VoiceOver-handling Punktskriftkommando
Gå til forrige objekt ved hjelp av rotorinnstilling Styrespak opp eller D3
Gå til neste objekt ved hjelp av rotorinnstilling Styrespak ned eller D6
Velg forrige rotorinnstilling D2 + D3
Velg neste rotorinnstilling D5 + D6

Samhandling

VoiceOver-handling Punktskriftkommando
Dobbelttrykk på det valgte objektet Ruter
Velg objektet under fingeren Trykk på styrespak eller D3 + D6
Aktiverer Volum opp-tasten D3 + D4 + D5
Aktiverer Volum ned-tasten D1 + D2 + D6
Aktiverer utmatingstasten D1 + D4 + D6
Aktiverer Slett-tasten D1 + D4 + D5
Aktiverer Retur-tasten D1 + D5
Aktiverer tabulatortasten D2 + D3 + D4 + D5
Aktiverer Shift- og Tab-tastene D1 + D2 + D5 + D6
Klipp ut 1 + D + D3 + D4 + D + D6
Kopier D1 + D4
Lim inn 1 + D2 + D3 + D + D + D6
Angre D1 + D3 + D5 + D6
Utfør likevel + D2 + D3 + D4 + D + D6
Marker tekst D2 + D5 + D6
Marker alt  D2 + D3 + D5 + D6
Opphev markering av tekst D2 + D3 + D5
Slå skjermteppe av eller på D1 + D2 + D3 + D4 + D5 + D6
Endre etikett på et objekt D1 + D2 + D3 + D4 + D + D6
Start VoiceOver-hjelp D1 + D3

Lesing

VoiceOver-handling Punktskriftkommando
Sett tale på pause eller fortsett F4 eller D1 + D2 + D3 + D4
Les siden, og begynn fra valgt objekt D1 + D2 + D3 + D5
Les siden, og begynn øverst D2 + D4 + D5 + D6
Slå tale av og på D1 + D3 + D4

Punktskrift

VoiceOver-handling Punktskriftkommando
Slå utvidet statusbeskrivelse av eller på Hentetast for status
Panorerer punktskriften mot venstre D2
Panorerer punktskriften mot høyre D5
Vis eller skjul annonseringslogg D1 + D3 + D4 + D5
Bla gjennom tilgjengelige utdatamoduser for punktskrift D1 + D2 + D4 + D5
Bla gjennom tilgjengelige inndatamoduser for punktskrift D2 + D3 + D6

Les mer

Du finner den universelle listen over vanlige kommandoer i Vanlige punktskriftkommandoer for VoiceOver.

 

Informasjon om produkter som ikke er laget av Apple, samt uavhengige nettsteder som ikke kontrolleres eller testes av Apple, er gitt uten anbefaling eller godkjenning. Apple påtar seg ikke noe ansvar for utvalget av, bruken av eller ytelsen til nettsteder og produkter fra tredjeparter. Apple garanterer ikke for nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparters nettsteder. Kontakt leverandøren for mer informasjon.

Publiseringsdato: