Bruke en Eurobraille Esys 40-leselist med VoiceOver

Når du bruker en Eurobraille Esys 40-leselist med VoiceOver på iPhone, iPad eller iPod touch, kan du bruke følgende tastkommandoer.

Påse at du har nyeste versjon av iOS for å forsikre deg om at leselisten bruker den riktige tabellen.

Navigering

VoiceOver-handling Tast på leselist
Flytt til forrige objekt Høyre styrespak venstre
Flytt til neste objekt Høyre styrespak høyre
Rull én side til venstre Venstre styrespak opp
Rull én side til høyre Høyre styrespak ned

Rotor

VoiceOver-handling Tast på leselist
Gå til forrige objekt ved hjelp av rotorinnstilling Høyre styrespak opp
Gå til neste objekt ved hjelp av rotorinnstilling Høyre styrespak ned

Samhandling

VoiceOver-handling Tast på leselist
Dobbelttrykk på det valgte objektet Hentetast
Marker objektet under fingeren Høyre styrespak trykk

Lesing

VoiceOver-handling Tast på leselist
Sett tale på pause eller fortsett Venstre hjul, høyre hjul, trykk på venstre midthjul eller trykk på høyre midthjul

Punktskrift

VoiceOver-handling Tast på leselist
Slå utvidet statusbeskrivelse av eller på Hentetast for status
Bla gjennom tilgjengelige utdatamoduser for punktskrift Venstre styrespak høyre
Panorerer punktskriften mot venstre Hjul mot venstre
Panorerer punktskriften mot høyre Hjul mot høyre

Les mer

Du finner den universelle listen over vanlige kommandoer i Vanlige leselistkommandoer for VoiceOver.

 

Informasjon om produkter som ikke er laget av Apple, samt uavhengige nettsteder som ikke kontrolleres eller testes av Apple, er gitt uten anbefaling eller godkjenning. Apple påtar seg ikke noe ansvar for utvalget av, bruken av eller ytelsen til nettsteder og produkter fra tredjeparter. Apple garanterer ikke for nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparters nettsteder. Kontakt leverandøren for mer informasjon.

Publiseringsdato: