Bruke en Eurobraille Esys 40-leselist med VoiceOver

Når du bruker en Eurobraille Esys 40-leselist med VoiceOver på iPhone, iPad eller iPod touch, kan du bruke følgende tastkommandoer.

Påse at du har nyeste versjon av iOS for å forsikre deg om at leselisten bruker den riktige tabellen.

Navigering

VoiceOver-handling Tast på leselist
Flytt til forrige objekt Høyre styrespak venstre
Flytt til neste objekt Høyre styrespak høyre
Rull én side til venstre Venstre styrespak opp
Rull én side til høyre Høyre styrespak ned

Rotor

VoiceOver-handling Tast på leselist
Gå til forrige objekt ved hjelp av rotorinnstilling Høyre styrespak opp
Gå til neste objekt ved hjelp av rotorinnstilling Høyre styrespak ned

Samhandling

VoiceOver-handling Tast på leselist
Dobbelttrykk på det valgte objektet Hentetast
Marker objektet under fingeren Høyre styrespak trykk

Lesing

VoiceOver-handling Tast på leselist
Sett tale på pause eller fortsett Venstre hjul, høyre hjul, trykk på venstre midthjul eller trykk på høyre midthjul

Punktskrift

VoiceOver-handling Tast på leselist
Slå utvidet statusbeskrivelse av eller på Hentetast for status
Bla gjennom tilgjengelige utdatamoduser for punktskrift Venstre styrespak høyre
Panorerer punktskriften mot venstre Hjul mot venstre
Panorerer punktskriften mot høyre Hjul mot høyre

Les mer

Du finner den universelle listen over vanlige kommandoer i Vanlige leselistkommandoer for VoiceOver.

 

Informasjon om produkter som ikke produseres av Apple, eller om uavhengige nettsteder som ikke styres eller testes av Apple, gis uten anbefalinger eller bifall. Apple påtar seg ikke noe ansvar med hensyn til utvalg, ytelse eller bruk av tredjeparts nettsteder eller produkter. Apple har ingen forestillinger angående nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparts nettsteder. Det finnes en iboende risiko ved bruk av Internett. Ta kontakt med leverandøren for å få mer informasjon. Andre firma- og produktnavn kan være varemerker for de respektive innehaverne.

Publiseringsdato: