Bruke en Alva BC640-leselist med VoiceOver

Når du bruker en Alva BC640-leselist med VoiceOver på iPhone, iPad eller iPod touch, kan du bruke følgende tastkommandoer.

Påse at du har nyeste versjon av iOS for å forsikre deg om at leselisten bruker den riktige tabellen.

Navigering

VoiceOver-handling Tast på leselist
Flytt til forrige objekt Smartpad venstre
Flytt til neste objekt Smartpad høyre
Gå til statuslinjen Smartpad 2
Aktiverer Tilbake-knappen hvis den finnes Smartpad 3

Rotor

VoiceOver-handling Tast på leselist
Gå til neste objekt ved hjelp av rotorinnstilling eTouch 4, tommel 4 eller Smartpad ned
Gå til forrige objekt ved hjelp av rotorinnstilling eTouch 2, tommel 2 eller Smartpad opp

Samhandling

VoiceOver-handling Tast på leselist
Dobbelttrykk på det valgte objektet Markørhentetastrad 1 eller markørhentetastrad 2
Marker objektet under fingeren Smartpad retur eller tommel 3
Aktiverer Hjem-knappen Smartpad 1

Lesing

VoiceOver-handling Tast på leselist
Sett tale på pause eller fortsett Smartpad 4

Punktskrift

VoiceOver-handling Tast på leselist
Panorerer punktskriften mot venstre eTouch 1 eller tommel 1
Panorerer punktskriften mot høyre eTouch 3 eller tommel 5
Slå utvidet statusbeskrivelse av eller på Status-markørhentetastrad 1 eller status-markørhentetastrad 2

Les mer

Du finner den universelle listen over vanlige kommandoer i Vanlige leselistkommandoer for VoiceOver.

Feature Pack Perkins-tastene støttes ikke på nåværende tidspunkt.

 

Informasjon om produkter som ikke er laget av Apple, samt uavhengige nettsteder som ikke kontrolleres eller testes av Apple, er gitt uten anbefaling eller godkjenning. Apple påtar seg ikke noe ansvar for utvalget av, bruken av eller ytelsen til nettsteder og produkter fra tredjeparter. Apple garanterer ikke for nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparters nettsteder. Kontakt leverandøren for mer informasjon.

Publiseringsdato: