Angi grafikkytelse på MacBook Pro

Lær hvordan du justerer grafikkytelsen på MacBook Pro.

Mange MacBook Pro-modeller har to grafikksystemer – en integrert grafikkprosessor og en særskilt grafikkprosessor – og en programfunksjon som optimaliserer grafikkytelsen mellom disse.

På disse datamaskinene er valget «Automatisk bytte av grafikk» aktivert som standard for at datamaskinen automatisk skal bytte til det beste grafikksystemet for programmene som kjøres på datamaskinen. Dette valget kan også forlenge batterilevetiden. 

macOS-vindu der batteriinnstillingen «Automatisk bytte av grafikk» er valgt

Hvis du til enhver tid vil bruke den særskilte grafikkprosessoren med høyere ytelse, velger du Apple-menyen > Systemvalg, klikker på Batteri, klikker på Batteri-fanen og fjerner deretter merket for automatisk bytte av grafikk. I macOS Catalina 10.15 og tidligere er denne innstillingen i Strømsparing-valgene.

Hvis du kobler en ekstern skjerm til Macen, bruker datamaskinen grafikkprosessoren med høy ytelse til du kobler fra skjermen.

Hvis du ikke kan endre grafikkinnstillingene

Hvis du ikke finner valget Automatisk bytte av grafikk, har datamaskinen bare ett grafikksystem.


Publiseringsdato: