Angi grafikkytelse på MacBook Pro

Les om hvordan du justerer grafikkytelsen på MacBook Pro eller MacBook Pro med Retina-skjerm.

Mange MacBook Pro-modeller har to grafikksystemer – en integrert grafikkprosessor og en særskilt grafikkprosessor – og en programfunksjon som optimaliserer grafikkytelsen mellom disse.

På disse datamaskinene er valget «Automatisk bytte av grafikk» aktivert som standard for at datamaskinen automatisk skal bytte til det beste grafikksystemet for programmene som kjøres på datamaskinen. Dette valget kan også forlenge batteriets brukstid. 

Når datamaskinen er koblet til en ekstern skjerm, vil høyytelsesgrafikk være aktivert til du kobler fra skjermen. 

Hvis du ønsker å bruke den særskilte grafikkprosessoren med høyere ytelse hele tiden, velger du Apple-menyen > Systemvalg og klikker på Strømsparing. Fjern deretter markeringen av Automatisk bytte av grafikk

Hvis du ikke finner valget Automatisk bytte av grafikk, har datamaskinen ett grafikksystem. Du kan kontrollere dette ved å velge Apple-menyen > Om denne maskinen, trykke på Systemrapport-knappen og velge Grafikk/skjermer til venstre. Grafikksystemet eller -systemene er oppført under Grafikkort.

Publiseringsdato: