Administrere Wi-Fi-tilkoblingen på Mac-maskinen

Du kan bruke Wi-Fi-menyen på Mac til å se status for den trådløse nettverkstilkoblingen, bytte mellom nettverk eller slå Wi-Fi på eller av.

Koble til Wi-Fi

Du kan bruke Wi-Fi-menyen til raskt å koble til et nærliggende trådløst nettverk.

 1. Klikk på Wi-Fi-symbolet (   eller   ) i menylinjen. 
 2. Hvis Wi-Fi er av, velger du «Slå på Wi-Fi».
 3. Velg et nærliggende Wi-Fi-nettverk fra listen.

Hvis nettverket ditt ikke er oppført, må du kontrollere at det er i nærheten og at andre kan koble til det. Det kan også være et «skjult» nettverk. Du kan koble til et skjult nettverk ved å velge «Koble til et annet nettverk» og skrive inn navnet på nettverket du prøver å bruke.

Signalstyrken for hvert nærliggende nettverk vises ved siden av nettverksnavnet. Flere mørke stolper angir en sterkere nettverkstilkobling.

Oppgi passordet ditt

Nettverk som har et låsesymbol ved siden av navnet, krever passord. Når du har valgt nettverket, skriver du inn passordet når du blir bedt om det. Hvis du ikke kjenner passordet, må du undersøke med eieren av Wi-Fi-nettverket du prøver å koble til.

Bruke en mobilenhet som Wi-Fi-tilkobling

Avhengig av hvilket mobildataabonnement du har, kan iPhone eller iPad med mobilnett dele sin Internett-tilkobling med Mac-maskinen. Når iOS-enheten er riktig konfigurert og i nærheten av Mac-maskinen, vises den i Wi-Fi-menyen som en tilgjengelig tilkobling.

Når du velger en mobilenhet som Internett-tilkobling, endres menysymbolet for å angi at Mac-maskinen er koblet til enheten (   ).

Slå Wi-Fi på eller av

Hvis du er i et miljø der Wi-Fi ikke er tillatt (for eksempel ombord i fly), kan du raskt slå av Wi-Fi fra denne menyen.

 1. Klikk på Wi-Fi-symbolet i menylinjen.  
 2. Velg «Slå av Wi-Fi».

Når Wi-Fi er slått av, endres menysymbolet til en tom indikator (   ). Når du er klar til å bruke Wi-Fi igjen, klikker du på menysymbolet og velger «Slå på Wi-Fi». Deretter kobler du til nettverket du vil bruke, hvis ikke Mac-maskinen kobler til automatisk.

Hvis du ikke ser Wi-Fi-menyen

Du kan aktivere og deaktivere Wi-Fi-menyen fra Nettverk-panelet i Systemvalg.

 1. Velg Systemvalg fra Apple-menyen.
 2. Klikk på Nettverk i Systemvalg-vinduet.
 3. Velg Wi-Fi fra listen over tilgjengelige nettverkstilkoblinger.
 4. Velg (marker) alternativet «Vis Wi-Fi-status i menylinjen».

Opprette et nettverk

Hvis du vil opprette en midlertidig Wi-Fi-tilkobling mellom Mac-maskinen og en annen enhet, kan du opprette ditt eget nettverk fra Wi-Fi-menyen.

 1. Klikk på Wi-Fi-menyen og velg Opprett nettverk.
 2. Oppgi detaljene for nettverket, som nettverksnavn og kanal.

Når du oppretter et datamaskin-til-datamaskin-nettverk, endres menysymbolet til å vise en datamaskin ( ). Når du er ferdig, klikker du på Wi-Fi-menyen igjen og velger Koble fra for å lukke nettverket du opprettet.

Publiseringsdato: