Sikre konfidensielle data ved reparasjon av maskinvare

Enkelte produktreparasjoner kan innebære utskifting av datamaskinens harddisk, mens andre ikke gjør det. Hvis harddisken inneholder sensitive eller konfidensielle data, leser du videre for å få noen forslag til hvordan du kan sikre dataene.

Når harddisken skiftes ut, blir den gamle harddisken sendt tilbake til Apple og renovert. Som en del av renoveringsprosessen sletter og omformaterer Apple alle harddisker for å unngå problemer med datasikkerhet og identitetstyveri.

Du kan sende datamaskinen til reparasjon med en harddisk som fremdeles fungerer. Den fungerer kanskje uregelmessig eller så er det ikke den som er problemet. Hvis du er bekymret for datasikkerheten og harddisken fremdeles fungerer, bør du sikkerhetskopiere viktige data og bruke funksjonene for sikker sletting i Diskverktøy (beskrives nedenfor) til å omformatere stasjonen før du sender datamaskinen inn til service.

Funksjonene for sikker sletting i Diskverktøy

Slettemulighetene er avhengig av hvilken versjon av OS X du har på datamaskinen.

  • Mac OS X v10.4 og nyere har ekstra valg for sikker sletting i Diskverktøy.
  • Merk: Hvis du har OS X Lion v10.7 eller nyere og en SSD-stasjon, er ikke Sikker sletting og Sletter ledig plass tilgjengelig i Diskverktøy. Disse alternativene er ikke nødvendig for SSD fordi en standardsletting gjør det vanskelig å gjenopprette data fra en SSD. Hvis du ønsker økt sikkereht, bør du vurdere å slå på FileVault-kryptering når du begynner å bruke en SSD. FileVault, som er tilgjengelig i Mac OS X v10.3 og nyere, hindrer andre i å få enkel tilgang til informasjon som ligger i Hjem-mappen, selv om stasjonen helt uventet slutter å fungere eller sendes til service.

  • Mac OS X v10.3.x og eldre versjoner har en Nullstill alle data-funksjon i Diskverktøy, som du kan bruke til å slette stasjonen fullstendig.

Husk alltid å ta en sikkerhetskopi av viktige data før du bruker noen av slette- eller krypteringsvalgene, for omskriving av data innebærer alltid en risiko for tap av data.

Publiseringsdato: