Slik slår du av eller starter Apple TV på nytt

Finn ut hvordan du setter Apple TV i dvale, starter den på nytt eller kobler fra strømmen.

Sett Apple TV i dvale

Etter en periode med inaktivitet går Apple TV automatisk i dvale. Du kan også velge Gå i dvale nå i Innstillinger eller sette Apple TV i dvale med fjernkontrollen:

  • Med Siri Remote (2. generasjon) eller Apple TV Remote (2. generasjon):* Trykk på og hold inne av/på-knappen.
  • Med Siri Remote (1. generasjon) eller Apple TV Remote (1. generasjon):* Trykk på og hold inne TV/Kontrollsenter  i tre sekunder for å åpne Kontrollsenter. Deretter velger du Dvale
  • Med Apple Remote (aluminium eller hvit): Hold inne Start/Pause  i fem sekunder.

For å vekke Apple TV trykker du på Meny eller TV/Kontrollsenter  på fjernkontrollen.

Start Apple TV på nytt

Hvis Apple TV ikke reagerer, kan du starte den på nytt med fjernkontrollen:

  • Med Siri Remote (2. generasjon) eller Apple TV Remote (2. generasjon):* Hold inne Tilbake-knappen  og TV/Kontrollsenter-knappen . Slipp når lyset på enheten blinker.
  • Med Siri Remote (1. generasjon) eller Apple TV Remote (1. generasjon):* Hold inne Meny-knappen og TV/Kontrollsenter-knappen . Slipp når lyset på enheten blinker.
  • Med Apple Remote (aluminium eller hvit): Hold inne Meny-knappen og Ned-knappen. Slipp når lyset på enheten blinker.

Koble fra Apple TV

Hvis Innstillinger-menyen og fjernkontrollen ikke starter enheten på nytt, kobler du Apple TV fra strømmen. Vent seks sekunder og koble den til igjen.

*Apple TV 4K og Apple TV HD leveres med den samme fjernkontrollen overalt. I land og områder som støtter Siri, kalles fjernkontrollen Siri Remote. Andre steder kalles den Apple TV Remote. Siri fungerer på begge fjernkontrollene så lenge du er i et land eller et område som støtter Siri.

Publiseringsdato: