Slik starter du Apple TV på nytt

Apple TV har ingen av/på-knapp. Du kan starte Apple TV på nytt fra Innstillinger, bruke fjernkontrollen eller koble den fra strømkilden.

Bruk Innstillinger

Bruk fjernkontrollen

Finn ut hva du kan gjøre hvis fjernkontrollen som fulgte med Apple TV, ikke fungerer som forventet.

*Apple TV 4K og Apple TV HD leveres med den samme fjernkontrollen overalt. I land og områder som støtter Siri kalles fjernkontrollen Siri Remote. Andre steder kalles den Apple TV Remote. Siri fungerer på begge fjernkontrollene så lenge du er i et land eller et område som støtter Siri.

Koble fra Apple TV

Hvis Innstillinger-menyen og fjernkontrollen ikke starter enheten på nytt, kobler du Apple TV fra strømmen. Vent seks sekunder og koble den til igjen.

Finn ut hva du må gjøre når Apple TV ikke slås på eller du ikke får lyd eller video.

 

Publiseringsdato: