Slik starter du Apple TV på nytt

Apple TV har ingen av/på-knapp. Du kan starte Apple TV på nytt fra Innstillinger, bruke fjernkontrollen eller koble den fra strømkilden.

Bruk Innstillinger

Bruk fjernkontrollen

Koble fra Apple TV

Hvis Innstillinger-menyen og fjernkontrollen ikke starter enheten på nytt, kobler du Apple TV fra strømmen. Vent seks sekunder og koble den til igjen.

Få hjelp

*Apple TV 4K og Apple TV HD leveres med den samme fjernkontrollen overalt. I land og områder som støtter Siri kalles fjernkontrollen Siri Remote. Andre steder kalles den Apple TV Remote. Siri fungerer på begge fjernkontrollene så lenge du er i et land eller et område som støtter Siri.

Publiseringsdato: