Slik starter du du Apple TV på nytt

Start Apple TV på nytt fra Innstillinger-menyen eller med fjernkontrollen.

Start Apple TV på nytt

Du kan starte Apple TV på nytt fra Innstillinger, bruke fjernkontrollen eller koble den fra strømkilden.

Apple TV har ingen av/på-knapp.

Bruk Innstillinger

Bruk fjernkontrollen

Koble fra Apple TV

Hvis Innstillinger-menyen og fjernkontrollen ikke starter enheten på nytt, kobler du Apple TV fra strømmen. Vent seks sekunder og koble den til igjen.

Få hjelp

Finn ut hva du må gjøre når Apple TV ikke slås på eller du ikke får lyd eller video.

*Apple TV 4K og Apple TV (4. generasjon) leveres med den samme fjernkontrollen overalt. I land og områder som støtter Siri kalles fjernkontrollen Siri Remote. Andre steder kalles den Apple TV Remote. Siri fungerer på begge fjernkontrollene så lenge du er i et land eller et område som støtter Siri.

Publiseringsdato: