Bruke Diskverktøy til å kontrollere eller reparere disker

Lær om bruk av Diskverktøy til å kontrollere eller reparere disker.

Diskverktøy kan kontrollere datamaskinens oppstartsdisk (volum) uten å starte opp fra et annet volum. Denne funksjonen kalles liveverifisering. Hvis Diskverktøy oppdager problemer som krever reparasjon, må du starte opp fra installasjons-DVD-platen for Mac OS X og bruke Diskverktøy på denne platen til å foreta reparasjoner (du kan ikke reparare oppstartsvolumet mens datamaskinen er startet fra det).

Viktige ting å huske på

  • Liveverifisering fungerer bare på Mac OS X Extended (journalført)-formaterte (HFS+J) volumer. Hvis du forsøker å kontrollere en ikke journalført disk, vil Diskverktøy vise denne meldingen: «FEIL: Kunne ikke fryse volum (operasjonen støttes ikke).»
  • Under en liveverifisering kan fremdriftsindikatoren i Diskverktøy stoppe, åpne programmer kan bli langsomme eller slutte å svare, fremdriftspekeren (den ser ut som et spinnende hjul) kan vises eller det kan virke som om datamaskinen har sluttet å svare (fryser).
  • Når du har startet en liveverifisering, er det ikke sikkert at du kan avbryte den, avhengig av hvor langt den har kommet i prosessen.
  • Du kan oppleve noen problemer hvis du prøver å verifisere eller reparere en ikke aktiverbar, ikke oppstartbar disk.
  • Hvis du ser noen «Feil størrelse for filen temp»-varsler, kan du trygt overse dem.

Det kan oppstå problemer hvis du forsøker å kontrollere eller reparere disker som ikke kan aktiveres

Diskverktøy kan slutte å svare uten å vise noen feilmelding, eller stoppe datamaskinen i flere sekunder, når du prøver å kontrollere eller reparere enkelte ikke-oppstartsvolumer som ikke kan deaktiveres.

Hvis du prøver å verifisere et volum som ikke er oppstartsdisken, men som Diskverktøy av en eller annen grunn ikke kan deaktivere (disken kan for eksempel ha åpne filer), vil det virke som om verifiseringen starter, men deretter stopper uten å vise noen varselmelding. Hvis du ser i Konsoll (/Programmer/Verktøy/), vil du se en oppføring som denne:

Verifying volume “Storage”
The disk “Storage” could not be unmounted
Could not unmount disk for verification, attempting live verify

Hvis du prøver å reparere en disk som ikke kan deaktiveres, vil det virke som om reparasjonen starter, men så stopper når Diskverktøy viser denne meldingen: «Reparering av disk mislyktes med feilen: Kunne ikke deaktivere disk.»

Hvis du ser i Konsoll (/Programmer/Verktøy/), vil du se en oppføring som denne:

Verify and Repair disk "Storage."
The disk “Storage” could not be unmounted.
Could not unmount disk for verification.
Repairing disk failed with error. Could not unmount disk.

I enkelte sjeldne tilfeller kan datamaskinen slutte å svare i flere sekunder.

Hvis du ikke kan avgjøre hvilke filer som er åpne på disken du vil verifisere eller reparere, starter du maskinen på nytt og aktiverer disken igjen, eller starter opp fra Install-DVD-en for Mac OS X for å reparere.

«Feil størrelse for filen temp»-varsler kan trygt ignoreres

Du kan få noen «Feil størrelse for filen temptall»-varsler når du forsøker å verifisere eller reparere et volum ved bruk av Diskverktøy eller fsck_hfs med parameteren «-l». Du kan trygt ignorere disse varslene for «temptall»-filer.

Du kan for eksempel se noe slikt:

Verifying volume "Macintosh HD"
Checking Extents Overflow file.
Checking Catalog file.
Incorrect size for file temp420595
(It should be 0 instead of 84538)
Incorrect size for file temp468627
(It should be 0 instead of 16464)
Checking multi-linked files.
Checking Catalog hierarchy.
Checking volume bitmap.
Checking volume information.
The volume Macintosh HD needs to be repaired.
Error: The underlying task reported failure on exit
1 HFS volume checked
Volume needs repair

Hvis dette skjer, bruker du fsck i enkeltbrukermodus eller starter opp datamaskinen fra et annet volum før du verifiserer eller reparerer.

Avansert: Dette problemet kan oppstå fordi diskstørrelsen for avkuttede åpne ikke-koblede filer ikke blir oppdatert før du starter en liveverifisering. Tilstedeværelsen av disse filene kan forårsake et problem fordi filstørrelsen i minnet er feil. Disse filene blir slettet straks de lukkes. Hvis datamaskinen ikke avsluttes normalt, vil de bli slettet under neste oppstart.

Publiseringsdato: