Endre navnet på macOS-brukerkontoen og Hjem-mappen

Du kan endre navnet på brukerkontoen og Hjem-mappen i macOS. Disse ble navngitt da kontoen ble opprettet.

Hvis du gjør dette feil, kan det skade kontoen din og hindre at du får logget deg på med kontoen. Kontroller at du har en sikkerhetskopi før du fortsetter. Disse trinnene endrer ikke og tilbakestiller ikke passordet for brukerkontoen.

Opprett en annen administratorkonto, om nødvendig

Du kan bare endre navnet på brukerkontoen din mens du er logget på en annen konto, og denne kontoen må være en administratorkonto. Hvis Macen ikke er konfigurert med en annen administratorkonto, må du først legge til en administratorkonto i innstillingene for brukere og grupper:

Legg til en administratorkonto i macOS Ventura eller nyere

Legg til en administratorkonto i eldre versjoner av macOS

 


Endre navn på Hjem-mappen

 1. Logg deg av kontoen du skal endre navn på: Velg Apple-menyen  > Logg av.
 2. Logg på den andre administratorkontoen. Ikke logg på kontoen du skal gi nytt navn.
 3. I menylinjen i Finder velger du Gå > Gå til mappe og skriver deretter inn /Users og trykker på returtasten. Brukere-mappen åpnes.
 4. I Brukere-mappen velger du mappen for kontoen du skal gi nytt navn. Deretter trykker på returtasten og skriver inn det nye navnet. Ikke bruk mellomrom i det nye navnet. Når du blir bedt om det, skriver du inn navnet og passordet til administratorkontoen du akkurat logget på med.

  Hvis du bruker fildeling til å dele Hjem-mappen, må du først slutte å dele mappen. 

 


Endre deretter navnet på kontoen

Når Hjem-mappen har fått nytt navn, og mens du fortsatt er logget av kontoen som du endrer navnet på, følger du disse ytterligere trinnene, avhengig av hvilken versjon av macOS du bruker.

macOS Ventura eller nyere

 1. Velg Apple-menyen  > Systeminnstillinger.
 2. Klikk på Brukere og grupper i sidepanelet.
 3. Trykk på og hold inne kontrolltasten på tastaturet, og klikk deretter på navnet på kontoen du skal endre navn på. Velg Avanserte valg på menyen som vises.
  Brukere og grupper-ruten, hvor menyen med Avanserte valg vises
 4. Når du blir bedt om det, skriver du inn administratornavnet og -passordet du brukte til å logge på.
 5. Oppdater «Brukernavn»-feltet – ikke «Bruker»-feltet – slik at det samsvarer med det nye navnet du anga for Hjem-mappen i forrige del.
  Brukere og grupper-ruten, hvor Avanserte valg-vinduet vises
 6. Valgfritt: Oppdater «Fullt navn»-feltet. Det fullstendige navnet trenger ikke å samsvare med brukernavnet, og kan inneholde mellomrom. Du kan bruke enten brukernavnet eller det fullstendige navnet når du logger på eller gjør endringer som krever kontonavnet og passordet.
 7. Rull ned til «Hjem-katalog»-feltet. Oppdater brukernavnet i feltet, men ikke fjern /Users/. Hvis «Brukernavn» er angitt som johnappleseed, skal «Hjem-katalog» være /Users/johnappleseed.
 8. Klikk på OK, start maskinen på nytt, og logg deg på kontoen du har endret navn på.

Tidligere versjoner av macOS

 1. Velg Apple-menyen  > Systemvalg.
 2. Klikk på Brukere og grupper.
 3. Klikk på låsen , og skriv inn administratornavnet og -passordet du brukte da du logget deg på. 
 4. Trykk på og hold inne kontrolltasten på tastaturet, og klikk deretter på navnet på kontoen du skal endre navn på. Velg Avanserte valg på menyen som vises.
 5. Endre «Kontonavn»-feltet slik at det samsvarer med det nye navnet du ga Hjem-mappen i den forrige delen.
 6. Valgfritt: Endre «Fullt navn»-feltet. Det fullstendige navnet trenger ikke å samsvare med brukernavnet, og kan inneholde mellomrom. Du kan bruke enten brukernavnet eller det fullstendige navnet når du logger på eller gjør endringer som krever kontonavnet og passordet.
 7. Oppdater brukernavnet i feltet «Hjemkatalog». Endre navnet slik at det samsvarer med det nye navnet på Hjem-mappen, men ikke fjern /Users/. Hvis «Brukernavn» er angitt som johnappleseed, skal «Hjem-katalog» være /Users/johnappleseed.
 8. Klikk på OK, start maskinen på nytt, og logg deg på kontoen du har endret navn på.
  Brukere og grupper-ruten, hvor Avanserte valg-vinduet vises
Publiseringsdato: