Endre navnet på macOS-brukerkontoen og Hjem-mappen

Navnet på brukerkontoen og Hjem-mappen ble opprettet da du konfigurerte macOS-brukerkontoen. Du kan gi dem nye navn.

Alle brukerkontoer på Mac-maskinen har et fullt navn og et kort navn (kontonavn). Du kan se disse navnene i Brukere og grupper-panelet i Systemvalg, og du kan bruke enten det fulle navnet eller det korte navnet for å logge på Mac-maskinen.

Endre det fulle navnet på en brukerkonto

En brukers fulle navn kan endres av brukeren selv eller en administratorkonto. Det fulle navnet behøver ikke å være identisk med kontonavnet eller navnet på Hjem-mappen.

macOS Sierra, El Capitan, Yosemite

 1. Velg Apple-menyen () > Systemvalg og klikk deretter på Brukere og grupper.
 2. Klikk på lås, og oppgi et administratornavn og -passord. 
 3. Fra brukerlisten må du Kontroll-klikke eller høyreklikke på brukeren du vil gi et nytt navn. Velg Avanserte valg fra lokalmenyen som vises.
 4. Endre navnet i feltet «Fullt navn», og klikk på OK.

OS X Mavericks eller eldre

 1. Velg Apple-menyen > Systemvalg og klikk på Brukere og grupper (eller Kontoer).
 2. Velg en bruker fra listen.
 3. Endre navnet i «Fullt navn»-feltet.

Endre kontonavnet og navnet på Hjem-mappen

Fordi kontonavnet (kort navn) brukes til å opprette en brukers Hjem-mappe, må kontonavnet og navnet på Hjem-mappen samsvare med hverandre. Før du følger denne fremgangsmåten, bør du sikkerhetskopiere viktige data.

macOS Sierra, El Capitan, Yosemite, Mavericks, Mountain Lion, Lion

 1. Logg av kontoen du gir et nytt navn, og logg deretter på en administratorkonto.
  Administratorkontoen må være en annen konto enn den du skal gi et nytt navn. Opprett om nødvendig en annen administratorkonto, og fjern den når du er ferdig.
 2. Gå til Brukere-mappen på startstasjonen. Brukere-mappen inneholder Hjem-mappen til kontoen du skal gi nytt navn. Gi kontoens Hjem-mappe et nytt navn og noter deg både det gamle og nye navnet. Når du gir mappen et nytt navn, blir du bedt om å oppgi administratornavnet og -passordet du brukte da du logget på.
 3. Velg Apple-menyen > Systemvalg og klikk deretter på Brukere og grupper.
 4. Klikk på lås , og oppgi deretter administratornavnet og -passordet du brukte da du logget på. 
 5. Fra brukerlisten må du Kontroll-klikke eller høyreklikke på brukeren du vil gi et nytt navn. Velg Avanserte valg fra lokalmenyen som vises.
 6. Endre «Kontonavn»-feltet slik at det samsvarer med det nye navnet du ga Hjem-mappen i Brukere-mappen.
  Når du endrer kontonavnet (kort navn) eller navnet på Hjem-mappen, kan det ikke inneholde noen mellomrom. Hvis det nåværende kontonavnet inneholder et mellomrom, kan du ikke redigere dette feltet før mellomrommet er fjernet. Klikk rett etter mellomrommet, eller bruk venstrepilen for å flytte markørpunktet til rett etter mellomrommet, og trykk deretter på Slett-tasten for å fjerne mellomrommet.
 7. Endre «Hjem-mappe»-feltet slik at det samsvarer med det nye navnet du ga Hjem-mappen i Brukere-mappen.
 8. Klikk på OK, og lukk Systemvalg.
 9. Start Mac-maskinen på nytt.
 10. Logg på kontoen med det nye navnet, og verifiser at de gamle filene og mappene dine er synlige og at kontoen fungerer som forventet.

OS X Snow Leopard

 1. Logg av kontoen du gir et nytt navn, og logg deretter på en administratorkonto.
  Administratorkontoen må være en annen konto enn den du skal gi et nytt navn. Opprett om nødvendig en annen administratorkonto, og fjern den når du er ferdig.
 2. Noter deg det nåværende navnet på kontoen du skal gi et nytt navn. Dette må stemme overens med navnet på kontoens Hjem-mappe, som finnes i Brukere-mappen på startstasjonen.
 3. Åpne Terminal-appen, som finnes i Verktøy-mappen under Programmer.
 4. Oppgi følgende kommando i Terminal:

  sudo mv /Users/oldname /Users/newname

  Erstatt oldname med det opprinnelige navnet på brukerkontoen, og erstatt newname med navnet du vil endre det til. Hvis den gamle brukeren for eksempel hadde kortnavnet «jonapplemann» og den nye brukeren vil ha kortnavnet «jon», skriver du:

  sudo mv /Users/jonapplemann /Users/jon

 5. Oppgi administratorpassordet til den gjeldende kontoen når du blir bedt om det, og trykk på returtasten.
 6. Velg Apple-menyen > Systemvalg, og klikk på Brukere og grupper. Deretter klikker du på Kontoer.
 7. Klikk på lås, og oppgi deretter administratornavnet og -passordet du brukte da du logget på.
 8. Fra listen over kontoer må du Kontroll-klikke på kontoen du vil gi et nytt navn, og velg Avanserte valg fra lokalmenyen.
 9. Endre «Kontonavn»-feltet slik at det samsvarer med det nye navnet. I eksemplet ovenfor endret du det fra «jonapplemann» til «jon».
 10. Endre «Hjem-mappe»-feltet slik at det samsvarer med det nye navnet. I eksemplet ovenfor endret du det fra «/Users/jonapplemann» til «/Users/jon».
 11. Klikk på OK, og lukk Systemvalg.
 12. Start Mac-maskinen på nytt.
 13. Logg på kontoen med det nye navnet, og verifiser at de gamle filene og mappene dine er synlige og at kontoen fungerer som forventet.
Publiseringsdato: