Endre eller tilbakestille passordet på en macOS-brukerkonto

Du kan endre passordet som du bruker til å logge på Mac-maskinen, eller du kan tilbakestille passordet hvis du ikke husker det. 

Passordet på macOS-brukerkontoen er også kjent som påloggingspassordet. Det er passordet du bruker til å logge på Mac-maskinen og til å foreta visse endringer, som for eksempel installasjon av programvare.

Endre passordet ditt

Hvis du vet passordet ditt og kan bruke det til å logge på kontoen din, kan du endre det under Brukere og grupper-valgpanelet:

 1. Velg Systemvalg på Apple-menyen, og klikk deretter på Brukere og grupper.
 2. Velg brukernavnet ditt i listen over brukere.
 3. Klikk på Endre passord-knappen, og følg deretter instruksjonene på skjermen.

Tilbakestille passordet

Hvis du ikke husker passordet, eller hvis det ikke fungerer, kan du kanskje tilbakestille det ved å følge en av metodene som er beskrevet nedenfor. Prøv derimot disse enklere løsningene først:

 • Påse at du skriver riktige små og store bokstaver. Hvis tastaturet har Caps Lock slått på, viser passordfeltet et Caps Lock-symbol Pil som peker oppover.
 • Hvis passordfeltet viser et spørsmålstegn, kan du klikke på det for å vise et passordhint som kan hjelpe deg med å huske passordet.
 • Prøv å logg på uten et passord. Hvis det virker, kan du legge til et passord ved å følge fremgangsmåten for å endre passordet ditt.
 • Prøv å logg på med Apple-ID-passordet du bruker for iCloud. Hvis du har endret passordet nylig og det nye passordet ikke virker, kan du prøve det gamle passordet først. Hvis det virker, skal du kunne bruke det nye passordet heretter.

Tilbakestill ved bruk av Apple-ID

I noen macOS-versjoner kan du bruke Apple-ID-en din til å tilbakestille påloggingspassordet. Fortsett å angi passordet på påloggingsskjermen til du ser en melding som sier at du kan tilbakestille passordet ved bruk av Apple-ID. Hvis du ikke ser meldingen etter tre forsøk, er ikke kontoen din konfigurert for å tillate tilbakestilling med Apple-ID.

 1. Klikk på pilen ved siden av Apple-ID-meldingen, og følg deretter instruksjonene på skjermen for å angi Apple-ID-en din og opprette et nytt passord. Du blir bedt om å omstarte når du er ferdig.
 2. Logg på med det nye passordet.
 3. Velg om du vil opprette en ny påloggingsnøkkelring.

Tilbakestill ved bruk av en annen administratorkonto

Hvis du vet navnet og passordet på en administratorkonto på Mac-maskinen, kan du bruke den kontoen til å tilbakestille passordet. 

 1. Logg på med navnet og passordet til den andre administratorkontoen.
 2. Velg Systemvalg på Apple-menyen, og klikk deretter på Brukere og grupper.
 3. Klikk på låsen, og angi deretter administratornavn og -passord igjen.
 4. Velg brukernavnet ditt i listen over brukere.
 5. Klikk på Nullstill passord-knappen, og følg deretter instruksjonene på skjermen for å opprette et nytt passord:
  Endre passord-vindu
 6. Velg Logg av fra Apple-menyen.
 7. Logg på kontoen din med det nye passordet.
 8. Velg om du vil opprette en ny påloggingsnøkkelring

Tilbakestill med Nullstill passord-assistenten (FileVault må være på)

Hvis FileVault er slått på, kan du kanskje tilbakestille passordet ved bruk av Nullstill passord-assistenten:

 1. Vent i opptil et minutt på påloggingsskjermen til du ser en melding som sier at du kan bruke av/på-knappen på Mac-maskinen til å slå av og starte på nytt i gjenopprettingsoperativsystemet. Hvis du ikke ser denne meldingen, er ikke FileVault på.
 2. Trykk og hold av/på-knappen til Mac-maskinen slår seg av.
 3. Trykk på av/på-knappen igjen for å slå på Mac-maskinen.
 4. Følg instruksjonene på skjermen for å opprette et nytt passord når Nullstill passord-vinduet vises.
  Hvis du må koble til Wi-Fi, flytter du pekeren til toppen av skjermen og bruker Wi-Fi-menyen   for å koble til. For å avslutte uten å tilbakestille passordet velger du Apple-menyen > Omstart.
  Vindu for Nullstill passord-assistenten
 5. Klikk på Omstart når du er ferdig.
 6. Hvis du klarte å tilbakestille passordet med Nullstill passord-assistenten, logger du på kontoen din med det nye passordet.
 7. Velg om du vil opprette en ny påloggingsnøkkelring.

Tilbakestill ved bruk av gjenopprettingsnøkkel (FileVault må være på)

Hvis FileVault er på og du har en FileVault-gjenopprettingsnøkkel, kan du bruke den nøkkelen til å tilbakestille passordet.

 1. Fortsett å angi passordet på påloggingsskjermen til du ser en melding som sier at du kan tilbakestille passordet ved bruk av en gjenopprettingsnøkkel. Hvis du ikke ser meldingen etter tre forsøk, er ikke FileVault på.
 2. Klikk på pilen ved siden av meldingen. Passordfeltet endres til et gjenopprettingsnøkkel-felt.
 3. Angi gjenopprettingsnøkkelen. Bruk store bokstaver, og ta med bindestrekene. 
 4. Følg instruksjonene på skjermen for å opprette et nytt passord, og klikk deretter på Nullstill passord når du er ferdig.
 5. Velg om du vil opprette en ny påloggingsnøkkelring.

Hvis du ikke kan logge på med det nye passordet etter at du har omstartet Mac-maskinen, må du følge disse ekstra trinnene:

 1. Omstart på nytt, og hold umiddelbart nede Kommando-R eller en av de andre tastekombinasjonene for macOS-gjenoppretting til du ser Apple-logoen eller en roterende jordklode. 
 2. Når du ser macOS-verktøy-vinduet, velger du Verktøy > Terminal fra menylinjen.
 3. Skriv resetpassword i Terminal-vinduet, og trykk deretter på returtasten for å åpne Nullstill passord-assistenten som vist ovenfor.
 4. Velg «Passordet fungerer ikke ved pålogging», og klikk deretter på Neste og følg instruksjonene på skjermen for brukerkontoen din.

Opprett om nødvendig en ny påloggingsnøkkelring

Når du har nullstilt passordet og logget på kontoen igjen, kan du se et varsel om at systemet ikke kunne låse opp påloggingsnøkkelringen din. Dette er forventet, fordi passordene for brukerkontoen og påloggingsnøkkelringen ikke samsvarer lenger. Bare klikk på Opprett ny nøkkelring-knappen i varselmeldingen.

Hvis du ikke så et varsel om påloggingsnøkkelringen, eller hvis du ser andre meldinger som ber om det gamle passordet ditt, tilbakestiller du nøkkelringen manuelt:

 1. Åpne Nøkkelringtilgang, som finnes i Verktøy-mappen i Programmer-mappen. 
 2. Velg Valg fra Nøkkelringtilgang-menyen, og klikk deretter på Nullstill standardnøkkelringen-knappen i valgvinduet. Når du angir det nye passordet, oppretter Nøkkelringtilgang en tom påloggingsnøkkelring uten passord. Klikk på OK for å bekrefte.

  Hvis du ikke ser en Nullstill standardnøkkelringen-knapp, lukker du valgvinduet og velger nøkkelringen «pålogging» fra venstre side i Nøkkelringtilgang-vinduet. Klikk på Slett-knappen, og klikk deretter på Slett referanser.

 3. Velg Logg av fra Apple-menyen for å gå tilbake til påloggingsskjermen.
 4. Logg på kontoen din med det nye passordet. Passordene for kontoen og påloggingsnøkkelringen skal nå samsvare igjen.

Hvis du fremdeles ikke kan logge på

Hvis du fremdeles ikke kan logge på med passordet ditt, kontakter du Apple-kundestøtte for å få hjelp.

Publiseringsdato: