Konfigurere at Mac-maskinen skal logge seg på automatisk under oppstart

Hvis du slår på automatisk pålogging for en macOS-brukerkonto, logger Mac-maskinen seg automatisk på denne kontoen under oppstarten.

Velg en konto for automatisk pålogging

  1. Velg Systemvalg på Apple-menyen (), og klikk deretter på Brukere og grupper.
  2. Klikk på hengelåsen  , og oppgi deretter kontopassordet ditt.
    Hvis du ikke er logget på som administrator, blir du bedt om å oppgi navnet og passordet til en administrator.
  3. Klikk på Påloggingsvalg.
  4. Velg en konto på lokalmenyen Automatisk pålogging, og oppgi deretter passordet for denne kontoen.

Mac-maskinen er nå konfigurert til automatisk å logge seg på denne kontoen under oppstarten. Du kan fremdeles bli bedt om å logge deg på manuelt etter at du har logget deg av, byttet tilbake fra en annen brukerkonto eller låst skjermen.

Hvis automatisk pålogging ikke er tilgjengelig for en konto

Når manuell pålogging kreves, er menyen Automatisk pålogging nedtonet, eller den viser ikke kontonavnet. Eksempel:

  • Hvis FileVault er slått på, krever alle kontoer manuell pålogging. Du kan slå av FileVault.
  • Hvis en konto bruker et iCloud-passord for å logge seg på, krever denne kontoen manuell pålogging. Du kan også få meldingen: «Brukere med kryptert Hjem-mappe kan ikke bruke automatisk pålogging». Når du endrer kontopassordet, kan du velge ikke å bruke iCloud-passordet.
Publiseringsdato: