Konfigurere at Macen skal logge seg på automatisk under oppstart

Hvis du slår på automatisk pålogging for en macOS-brukerkonto, logger Macen seg automatisk på denne kontoen under oppstarten.

Velg en konto for automatisk pålogging

  1. Velg Apple-menyen  > Systemvalg, og klikk deretter på Brukere og grupper.
  2. Klikk på hengelåsen  , og oppgi deretter kontopassordet ditt.
    Hvis du ikke er logget på som administrator, blir du bedt om å oppgi navnet og passordet til en administrator.
  3. Klikk på Påloggingsvalg nederst til venstre.
  4. Velg en konto på Automatisk pålogging-menyen, og oppgi deretter passordet for denne kontoen.

Macen er nå konfigurert til automatisk å logge seg på denne kontoen under oppstarten. Du kan fremdeles bli bedt om å logge deg på manuelt etter at du har logget deg av, byttet tilbake fra en annen brukerkonto eller låst skjermen.

Hvis automatisk pålogging ikke er tilgjengelig

Når manuell pålogging kreves, er menyen Automatisk pålogging nedtonet, eller den viser ikke kontonavnet. Eksempel:

  • Hvis FileVault er slått på, krever alle kontoer manuell pålogging. Du kan slå av FileVault.
  • Hvis en konto bruker et iCloud-passord for å logge seg på, krever denne kontoen manuell pålogging. Du kan også få meldingen: «Brukere med kryptert Hjem-mappe kan ikke bruke automatisk pålogging». Når du endrer kontopassordet, kan du velge ikke å bruke iCloud-passordet.


Logge på etter dvale eller etter at skjermspareren har startet

Du må kanskje oppgi passordet når Macen våkner fra dvale eller stopper på grunn av skjermspareren. Du kan endre denne oppførselen:

  1. Velg Apple-menyen  > Systemvalg og klikk på Sikkerhet og personvern.
  2. I Generelt-panelet fjerner du valget for «Krev passord etter dvale eller oppstart av skjermspareren». Eller du kan la dette være valgt og velge et tidsintervall fra lokalmenyen:
Publiseringsdato: