Bruk måldiskmodus til å flytte filer til en annen datamaskin

Bruk måldiskmodus for å få en Mac til å vises som en ekstern harddisk på en annen Mac, så du kan se gjennom og kopiere filer raskt og enkelt.

Koble sammen datamaskinene med riktig kabel

Identifiser portene på begge Macene, slik at du kan velge riktig kabel. Måldiskmodus fungerer når datamaskinene er koblet til hverandre med en av disse portene:

 • Thunderbolt 3 (USB-C) 
 • USB-C 
 • Thunderbolt 2 
 • FireWire 
  Måldiskmodus støtter ikke tilkoblinger som bruker en Apple USB-C-ladekabel, en USB-A-til-USB-A-kabel eller en Mini DisplayPort -kabel. 

Hvis én av eller begge datamaskinene har en Thunderbolt 3 (USB-C)- eller USB-C-port, kan du koble dem til hverandre på følgende måte:

Start i måldiskmodus

Gjør ett av følgende på Macen du vil bruke som den eksterne harddisken:

 • Slå på Macen, og trykk og hold umiddelbart på T-tasten mens den starter. 
 • Hvis Macen allerede er slått på, velger du Apple-menyen  > Systemvalg, og deretter klikker du på Startdisk. Klikk på Måldiskmodus og klikk deretter på Omstart når du blir bedt om å bekrefte.

Når Macen går inn i måldiskmodus, viser den et stort Thunderbolt- , USB- eller FireWire-symbol  på skjermen. Hvis datamaskinene er koblet til hverandre på riktig måte, skal Macen som er i måldiskmodus, nå være tilgjengelig som en harddisk på den andre Macen. Du kan bruke den som en hvilken som helst annen harddisk.

For å avslutte måldiskmodus må du først mate ut harddisken fra den andre Macen. Velg for eksempel harddisken, og velg deretter Fil > Mat ut. Eller du kan bare slå av den andre Macen. Deretter trykker og holder du inne av/på-knappen i opptil 10 sekunder på Macen du bruker som harddisk. Slipp knappen når Macen slås av.

Hvis måldisken ikke dukker opp på den andre Macen

Hvis Macen som er i måldiskmodus, ikke vises som en harddisk på den andre Macen, kan du følge disse trinnene for å aktivere disken:

 1. Åpne Diskverktøy på den andre Macen. Den er i Verktøy-mappen i Programmer-mappen.
 2. Hvis forbindelsen mellom datamaskinene er god, og du fulgte trinnene for å starte i måldiskmodus, skal måldisken dukke opp som et volum i sidepanelet i Diskverktøy. Velg det volumet, og velg Fil > Aktiver fra menylinjen, eller klikk på Aktiver i verktøylinjen.
 3. Hvis måldisken er kryptert med FileVault, blir du bedt om å oppgi et passord for å låse opp og aktivere harddisken. Oppgi administratorpassordet for Macen du startet i måldiskmodus.

Harddisken skal nå være aktivert og tilgjengelig på Macen din. Hvis harddisken imidlertid er formatert for APFS, må Macen din kjøre High Sierra eller nyere. Tidligere versjoner av Mac-operativsystemet aktiverer ikke APFS-formaterte volum.

Som et alternativ til måldiskmodus kan du bruke AirDrop til å sende innhold trådløst mellom to Macer.

Publiseringsdato: