Slik bruker du måldiskmodus til å flytte filer til en annen datamaskin

Bruk måldiskmodus, slik at én Mac vises som en ekstern harddisk på en annen Mac, så du kan se gjennom og kopiere filer raskt og enkelt.

Måldiskmodus er nyttig å bruke når du skal flytte filer raskt mellom datamaskiner, eller få filer fra en Mac der skjermen ikke fungerer. Du må ha to Mac-maskiner som er koblet sammen med en kabel med en av disse portene:

Måldiskmodus støtter ikke tilkoblinger som bruker en Apple USB-C-ladekabel, en USB-A-til-USB-A-kabel, eller en Mini DisplayPort -kabel.

Koble sammen datamaskinene dine med riktig kabel

Bruk en Thunderbolt 3-, USB-C-, Thunderbolt 2- eller FireWire-kabel for å koble Mac-maskinene sammen. Hvilken kabel du skal bruke, avhenger av hvilke porter de har. Deretter starter du i måldiskmodus

Hvis du kobler til med Thunderbolt 3 (USB-C) eller USB-C:

Start i måldiskmodus

Når du har koblet sammen datamaskinene dine med den riktige kabelen, følger du denne fremgangsmåten:

  1. Hvis Mac-maskinen du vil bruke som en disk er slått på, velger du Apple ()-menyen > Systemvalg og klikker på Startdisk. Klikk på Måldiskmodus og klikk deretter på Omstart når du blir bedt om å bekrefte.
  2. Hvis Mac-maskinen du vil bruke som en disk, er slått av eller ikke har en skjerm som fungerer, slår du den av med en gang og trykker og holder inne T-tasten når du slår den på igjen.
  3. Når Mac-maskinen starter i måldiskmodus, vises den som et disksymbol på skrivebordet på den andre Mac-maskinen. Nå kan du bruke den som en hvilken som helst annen harddisk.

Avslutt måldiskmodus ved å holde inne på/av-knappen på Mac-maskinen du bruker som en disk. Koble deretter fra kabelen.

Les mer

Som et alternativ til måldiskmodus kan du bruke AirDrop til å sende innhold trådløst mellom to Mac-maskiner.

Publiseringsdato: Wed Apr 18 21:16:07 GMT 2018