Slik bruker du måldiskmodus til å flytte filer til en annen datamaskin

Bruk måldiskmodus til å vise én Mac som en ekstern harddisk på en annen Mac, slik at du kan se gjennom og kopiere filer raskt og enkelt.

Måldiskmodus er nyttig når du skal flytte filer raskt mellom datamaskiner, eller få filer fra en Mac der skjermen ikke fungerer. Du må ha to Macer som er koblet sammen med en kabel med en av disse portene:

Måldiskmodus støtter ikke tilkoblinger som bruker en Apple USB-C-ladekabel, en USB-A-til-USB-A-kabel eller en Mini DisplayPort -kabel.

Koble sammen datamaskinene med riktig kabel

Bruk en Thunderbolt 3-, USB-C-, Thunderbolt 2- eller FireWire-kabel for å koble Macene sammen. Hvilken kabel du skal bruke, avhenger av hvilke porter de har. Deretter starter du i måldiskmodus

Hvis du kobler til med Thunderbolt 3 (USB-C) eller USB-C:

Start i måldiskmodus

Gjør ett av følgende på Macen du vil bruke som en harddisk:

  • Slå på Macen, og trykk og hold umiddelbart på T-tasten mens den starter.
  • Hvis Macen allerede er slått på, kan du i stedet velge Apple ()-menyen > Systemvalg og klikke på Startdisk. Klikk på Måldiskmodus og klikk deretter på Omstart når du blir bedt om å bekrefte.

Macen starter i måldiskmodus og vises deretter som en harddisk på den andre Macen. Nå kan du bruke den som en hvilken som helst annen harddisk. Avslutt måldiskmodus ved å holde inne av/på-knappen på Macen du bruker som en harddisk. Koble deretter fra kabelen.

Hvis måldisken ikke dukker opp på den andre Macen

Hvis Macen du startet i måldiskmodus, ikke vises som en harddisk på den andre Macen, kan du følge disse trinnene for å aktivere disken:

  1. Åpne Diskverktøy på den andre Macen. Den er i Verktøy-mappen i Programmer-mappen.
  2. Hvis forbindelsen mellom datamaskinene er god, og du fulgte trinnene for å starte i måldiskmodus, skal måldisken dukke opp som et volum i sidepanelet i Diskverktøy. Velg det volumet, og velg Fil > Aktiver fra menylinjen, eller klikk på Aktiver i verktøylinjen.
  3. Hvis måldisken er kryptert med FileVault, blir du bedt om å oppgi et passord for å låse opp og aktivere harddisken. Oppgi administratorpassordet for Macen du startet i måldiskmodus.

Harddisken skal nå være aktivert og tilgjengelig på Macen din. Hvis harddisken imidlertid er formatert for APFS, må Macen din kjøre High Sierra. Tidligere versjoner av Mac-operativsystemet aktiverer ikke APFS-formaterte volum.

Som et alternativ til måldiskmodus kan du bruke AirDrop til å sende innhold trådløst mellom to Macer.

Publiseringsdato: