Slik bruker du måldiskmodus til å flytte filer mellom to Mac-maskiner

Bruk måldiskmodus, slik at én Mac vises som en ekstern harddisk på en annen Mac, så du kan se gjennom og kopiere filer raskt og enkelt.

Måldiskmodus er nyttig å bruke når du skal flytte filer raskt mellom datamaskiner, eller få filer fra en Mac der skjermen ikke fungerer. Du må ha to Mac-maskiner som er koblet sammen med en kabel med en av disse portene:

Måldiskmodus støtter ikke tilkoblinger som bruker en Apple USB-C-ladekabel, en USB-A-til-USB-A-kabel, eller en Mini DisplayPort -kabel.

Koble sammen datamaskinene dine med riktig kabel

Bruk en Thunderbolt 3-, USB-C-, Thunderbolt 2- eller FireWire-kabel for å koble Mac-maskinene sammen. Hvilken kabel du skal bruke, avhenger av hvilke porter de har. Deretter starter du i måldiskmodus

Hvis du kobler til med Thunderbolt 3 (USB-C):

Hvis du kobler til med USB-C:

Start i måldiskmodus

Når du har koblet sammen datamaskinene dine med den riktige kabelen, følger du denne fremgangsmåten:

  1. Hvis Mac-maskinen du vil bruke som en disk er slått på, velger du Apple ()-menyen > Systemvalg og klikker på Startdisk. Klikk på Måldiskmodus og klikk deretter på Omstart når du blir bedt om å bekrefte.
  2. Hvis Mac-maskinen du vil bruke som en disk, er slått av eller ikke har en skjerm som fungerer, slår du den av med en gang og trykker og holder inne T-tasten når du slår den på igjen.
  3. Når Mac-maskinen starter i måldiskmodus, vises den som et disksymbol på skrivebordet på den andre Mac-maskinen. Nå kan du bruke den som en hvilken som helst annen harddisk.

Avslutt måldiskmodus ved å holde inne på/av-knappen på Mac-maskinen du bruker som en disk. Koble deretter fra kabelen.

Les mer

Som et alternativ til måldiskmodus kan du bruke AirDrop til å sende innhold trådløst mellom to Mac-maskiner.

Publiseringsdato: