Om batteribruk på iPhone, iPad og iPod touch

Finn ut hvordan du sjekker hvor mye batteri hver enkelt app har brukt på iPhone, iPad eller iPod touch.

Kontrollere batteribruk

Hvis du vil se en oversikt over batterinivået og aktiviteten for de siste 24 timene og opptil de ti siste dagene, kan du gå til Innstillinger > Batteri.

Når du trykker på en av tidsperiodene over Aktivitet-grafen (Siste 24 timer eller Siste [X] dager), kan du se hvilke apper som har bidratt til batteribruken din i den valgte tidsperioden, og hvor stor andel av batteriet appen har brukt.

For å se hvor lenge hver app har vært i bruk på skjermen (de mørkeblå stolpene) eller i bakgrunnen (de lyseblå stolpene), trykk på Vis aktivitet. Under hver app kan du se disse formene for bruk:

En iPhone som viser Batteri-skjermen i Innstillinger 

  • Bakgrunnsaktivitet betyr at mesteparten av appens batteribruk – for eksempel avspilling av musikk eller stedssporing – skjedde mens appen var i bakgrunnen.
  • Ingen mobildekning eller Dårlig signal betyr at enheten søkte etter signal eller hadde dårlig signal mens den var i bruk.
  • Tilkoblet til lader betyr at appen kun ble brukt mens enheten ble ladet.

Du kan også se når enheten sist var tilkoblet en lader, og det siste ladenivået. Med iOS 16 kan du se om ladingen er satt på pause på grunn av Optimalisert batterilading, Lading med ren energi eller temperatur.

Justere innstillingene for å forbedre batterilevetiden

Når du ser på batteribruken, kan du få forslag som Aktiver autolysstyrke og Juster skjermens lysstyrke. Det er fordi programvaren har funnet ut at endring av disse innstillingene kan forbedre batterilevetiden.

Les mer om hvordan du kan oppnår maksimal batterilevetid og levetid for iPhone, iPad eller iPod touch.

Bruke Spareblussmodus

Hvis du ønsker å forlenge batterilevetid på iPhone, kan du slå på Spareblussmodus. Dette reduserer strømforbruket frem til du slår funksjonen av eller lader opp iPhone til 80 prosent. Når Spareblussmodus er på, blir visse innstillinger og funksjoner, som appoppdateringer, nedlastinger av nye episoder av TV-serier eller podcaster, henting av e-post samt enkelte visuelle effekter som True Tone, redusert eller deaktivert.

Les mer om Spareblussmodus.

Finn ut mer

Med iOS 11.3 og nyere kan du se batteritilstanden og om batteriet må skiftes ut. Finn ut mer i iPhone-batteri og -ytelse.

Publiseringsdato: