Bruke en American Printing House for the Blind (APH) Refreshabraille 18-leselist med VoiceOver

Når du bruker en American Printing House (APH) Refreshabraille 18-leselist med VoiceOver på iPhone, iPad eller iPod touch, kan du bruke følgende tastkommandoer.

Påse at du har nyeste versjon av iOS for å forsikre deg om at leselisten bruker den riktige tabellen.

Navigering

VoiceOver-handling Tast på leselist
Flytt til forrige objekt Styrespak venstre
Flytt til neste objekt Styrespak høyre

Rotor

VoiceOver-handling Tast på leselist
Gå til neste objekt ved hjelp av rotorinnstilling Styrespak ned
Gå til forrige objekt ved hjelp av rotorinnstilling Styrespak opp

Samhandling

VoiceOver-handling Tast på leselist
Dobbelttrykk på det valgte objektet Hentetast
Marker objektet under fingeren Trykk på styrespak

Punktskrift

VoiceOver-handling Tast på leselist
Panorerer punktskriften mot venstre Venstre
Panorerer punktskriften mot høyre Høyre
Slå utvidet statusbeskrivelse av eller på Hentetast for status

Les mer

Du finner den universelle listen over vanlige kommandoer i Vanlige leselistkommandoer for VoiceOver.

 

Informasjon om produkter som ikke produseres av Apple, eller om uavhengige nettsteder som ikke styres eller testes av Apple, gis uten anbefalinger eller bifall. Apple påtar seg ikke noe ansvar med hensyn til utvalg, ytelse eller bruk av tredjeparts nettsteder eller produkter. Apple har ingen forestillinger angående nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparts nettsteder. Det finnes en iboende risiko ved bruk av Internett. Ta kontakt med leverandøren for å få mer informasjon. Andre firma- og produktnavn kan være varemerker for de respektive innehaverne.

Publiseringsdato: