Bruke en American Printing House for the Blind (APH) Refreshabraille 18-leselist med VoiceOver

Når du bruker en American Printing House (APH) Refreshabraille 18-leselist med VoiceOver på iPhone, iPad eller iPod touch, kan du bruke følgende tastkommandoer.

Påse at du har nyeste versjon av iOS for å forsikre deg om at leselisten bruker den riktige tabellen.

Navigering

VoiceOver-handling Tast på leselist
Flytt til forrige objekt Styrespak venstre
Flytt til neste objekt Styrespak høyre

Rotor

VoiceOver-handling Tast på leselist
Gå til neste objekt ved hjelp av rotorinnstilling Styrespak ned
Gå til forrige objekt ved hjelp av rotorinnstilling Styrespak opp

Samhandling

VoiceOver-handling Tast på leselist
Dobbelttrykk på det valgte objektet Hentetast
Marker objektet under fingeren Trykk på styrespak

Punktskrift

VoiceOver-handling Tast på leselist
Panorerer punktskriften mot venstre Venstre
Panorerer punktskriften mot høyre Høyre
Slå utvidet statusbeskrivelse av eller på Hentetast for status

Les mer

Du finner den universelle listen over vanlige kommandoer i Vanlige leselistkommandoer for VoiceOver.

 

Informasjon om produkter som ikke er laget av Apple, samt uavhengige nettsteder som ikke kontrolleres eller testes av Apple, er gitt uten anbefaling eller godkjenning. Apple påtar seg ikke noe ansvar for utvalget av, bruken av eller ytelsen til nettsteder og produkter fra tredjeparter. Apple garanterer ikke for nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparters nettsteder. Kontakt leverandøren for mer informasjon.

Publiseringsdato: