Bruke en Alva BC680-leselist med iPhone, iPad eller iPod touch

Når du bruker en Alva BC680-leselist med VoiceOver på en iOS-enhet, kan du bruke følgende tastkommandoer.

Påse at du har nyeste versjon av iOS for å forsikre deg om at leselisten bruker den riktige tabellen.

Navigering

VoiceOver-handling Tast på enhet
Forrige objekt Venstre Smartpad til venstre eller høyre Smartpad til venstre
Neste objekt Venstre Smartpad til høyre eller høyre Smartpad til høyre
Gå til statuslinjen Venstre Smartpad 2 eller høyre Smartpad 2
Aktiver en Tilbake-knapp, hvis det finnes en Venstre Smartpad 3 eller høyre Smartpad 3

Rotor

VoiceOver-handling Tast på enhet
Gå til neste objekt ved hjelp av rotorinnstilling Venstre Smartpad ned eller høyre Smartpad ned eller eTouch 4
Gå til forrige objekt ved hjelp av rotorinnstilling Venstre Smartpad opp eller høyre Smartpad opp eller eTouch 2

Samhandling

VoiceOver-handling Tast på enhet
Dobbelttrykk på det markerte objektet Markørhentetastrad 1 eller markørhentetastrad 2
Marker objektet under fingeren Venstre Smartpad retur eller høyre Smartpad retur eller tommel 1 eller tommel 10
Trykk på hjem-knapp Venstre Smartpad 1 eller høyre Smartpad 1

Lesing

VoiceOver-handling Tast på enhet
Sett tale på pause eller fortsett Venstre Smartpad 4 eller høyre Smartpad 4

Punktskrift

VoiceOver-handling Tast på enhet
Panorer mot venstre eTouch 1 eller tommel 2 eller tommel 3 eller tommel 4 eller tommel 5
Panorer mot høyre eTouch 3 eller tommel 6 eller tommel 7 eller tommel 8 eller tommel 9
Slå utvidet statusbeskrivelse av eller på Status-markørhentetastrad 1 eller status-markørhentetastrad 1

Les mer

Du finner den universelle listen over vanlige kommandoer i Vanlige punktskriftkommandoer for VoiceOver.

Informasjon om produkter som ikke produseres av Apple, eller om uavhengige nettsteder som ikke styres eller testes av Apple, gis uten anbefalinger eller bifall. Apple påtar seg ikke noe ansvar med hensyn til utvalg, ytelse eller bruk av tredjeparts nettsteder eller produkter. Apple har ingen forestillinger angående nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparts nettsteder. Det finnes en iboende risiko ved bruk av Internett. Ta kontakt med leverandøren for å få mer informasjon. Andre firma- og produktnavn kan være varemerker for de respektive innehaverne.

Publiseringsdato: