Hvis Apple TV ikke slås på

Finn ut hva du kan gjøre hvis Apple TV ikke slås på, viser video eller har en blinkende statuslampe.

Hvis Apple TV ikke fungerer som forventet, finner du statuslampen foran på Apple TV-enheten i nedre høyre hjørne. Følg deretter fremgangsmåten som følger beskrivelsen av statuslampen. 

Hvis statuslampen er av


Hvis statuslampen er slått av på Apple TV, følger du denne fremgangsmåten. Etter hvert trinn ser du om statuslampen slås på.

  1. Trykk på Menu eller Apple TV-appen/Hjem-knappen  på din oppladede Siri Remote for å vekke Apple TV
  2. Koble fra strømkabelen til Apple TV, vent 30 sekunder og koble strømkabelen til igjen.
  3. Prøv å bruke et annet strømuttak. Hvis Apple TV er koblet til et grenuttak, må du sørge for at grenuttaket er slått på.

Hvis statuslampen fremdeles ikke lyser, kontakter du Apple-kundestøtte

Hvis statuslampen er på, men du ikke ser video

Hvis statuslampen er på, men du ikke ser video, følger du denne fremgangsmåten. Etter hvert trinn ser du om det vises video på TV-skjermen.

  1. Koble fra begge endene av HDMI-kabelen, og sett dem deretter godt inn igjen.
  2. Slå av TV-en og koble Apple TV-en fra strømmen. Koble deretter Apple TV til igjen og slå på TV-en.
  3. Gå til TV-menyen, og kontroller at du velger HDMI-inngangen som samsvarer med HDMI-porten Apple TV er tilkoblet. 

Hvis du fremdeles ikke ser video, kontakter du Apple-kundestøtte

Hvis statuslampen blinker

Hvis du ikke ser video, og statuslampen blinker i mer enn tre minutter, gjenoppretter du Apple TV til fabrikkinnstillingene.

Hvis du ser Apple-logoen og deretter en svart skjerm

Hvis du ser Apple-logoen og deretter en svart skjerm, holder du nede Meny- og Volum ned-knappene i fem sekunder, og deretter slipper du. Da bytter Apple TV til en ny oppløsning hvert 20. sekund. Velg OK for å velge en oppløsning, eller velg Avbryt for å avslutte.

Trenger du fremdeles hjelp?

  • Prøv en annen HDMI-port på TV-en din, og start med HDMI 1 eller Input 1.
  • Bruk en annen HDMI-kabel for å se om det er kabelen som forårsaker problemet.
  • Hvis du bruker en mottaker eller en HDMI-switch, kan en av disse være problemet. Koble Apple TV direkte til TV-en i stedet for å bruke mottakeren eller HDMI-switchen. Hvis du nå ser Hjem-skjermen til Apple TV, kobler du til mottakeren eller HDMI-switchen én om gangen. Sjekk om du ser Hjem-skjermen på TV-en hver gang du kobler til en ny enhet. 

Hvis du fremdeles ikke ser noe bilde på TV-en, ikke hører lyd eller bare ser Apple-logoen, kan du kontakte Apple-kundestøtte.

Få mer hjelp

Har du et annet problem du trenger hjelp med? Finn problemet ditt under for å få hjelp:

Informasjon om produkter som ikke er laget av Apple, samt uavhengige nettsteder som ikke kontrolleres eller testes av Apple, er gitt uten anbefaling eller godkjenning. Apple påtar seg ikke noe ansvar for utvalget av, bruken av eller ytelsen til nettsteder og produkter fra tredjeparter. Apple garanterer ikke for nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparters nettsteder. Kontakt leverandøren for mer informasjon.

Publiseringsdato: