Hvis Apple TV ikke slås på

Finn ut hva du kan gjøre hvis Apple TV ikke slås på, ikke viser video eller har et blinkende statuslys.

Prøv denne fremgangsmåten

Etter hvert trinn sjekker du om problemet er løst.

  1. Koble fra begge endene av HDMI-kabelen, og koble dem deretter til igjen. Eller bruk en annen HDMI-kabel for å se om det er kabelen som forårsaker problemet. I TV-menyen påser du deretter at du velger HDMI-inngangen som samsvarer med HDMI-porten Apple TV er tilkoblet. 
  2. Koble fra strømkabelen til TV-en og Apple TV, og koble dem deretter til igjen.
  3. Prøv å nullstille Apple TV.

Trenger du fremdeles hjelp?

  • Prøv en annen HDMI-port på TV-en din, og start med HDMI 1 eller Input 1.
  • Hvis du ser Apple-logoen og deretter en svart skjerm, holder du nede MENU- og Volum ned-knappene i fem sekunder, og deretter slipper du. Da bytter Apple TV til en ny oppløsning hvert 20. sekund. Velg OK for å velge en oppløsning, eller velg Avbryt for å avslutte.
  • Hvis du bruker en mottaker eller en HDMI-bryter, kan en av disse være problemet. Koble Apple TV direkte til TV-en i stedet for å bruke mottakeren eller HDMI-bryteren. Hvis du nå ser Hjem-skjermen til Apple TV, kobler du til mottakeren eller HDMI-bryteren én om gangen. Sjekk om du ser Hjem-skjermen på TV-en hver gang du kobler til en ny enhet. 

Hvis du fremdeles ikke ser noe bilde på TV-en, ikke hører lyd eller bare ser Apple-logoen, kontakter du Apple-kundestøtte.

Informasjon om produkter som ikke er laget av Apple, samt uavhengige nettsteder som ikke kontrolleres eller testes av Apple, er gitt uten anbefaling eller godkjenning. Apple påtar seg ikke noe ansvar for utvalget av, bruken av eller ytelsen til nettsteder og produkter fra tredjeparter. Apple garanterer ikke for nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparters nettsteder. Kontakt leverandøren for mer informasjon.

Publiseringsdato: