Følg med på pulsen din med Apple Watch

Finn ut hvordan Apple Watch måler pulsen din, og få tips om en mer nøyaktig måling.

watchos6-heart-rate-icon

Slik sjekker du pulsen din

Du kan når som helst sjekke pulsen din med Puls-appen. Åpne appen og vent til Apple Watch måler pulsen din. I løpet av dagen kan du også se hvilepuls og pustehastighet samt pulsen mens du går, trener eller restituerer. For å åpne appen enkelt kan du legge til Puls-komplikasjonen på urskriven.

watchos-10-series-8-heart-rate

Du kan også slå på pulsvarslinger, slik at du vet om pulsen din er høyere eller lavere enn et bestemt antall slag pr. minutt, eller for å se etter en uregelmessig hjerterytme av og til.

Varslinger om uregelmessig hjerterytme er kun tilgjengelige med watchOS 5.1.2 eller nyere. Hvis du vil aktivere varslinger om uregelmessig hjerterytme, må varslingene være tilgjengelige i landet eller regionen du bor i. Finn ut hvor varslinger om ujevn hjerterytme er tilgjengelig.

Når måler Apple Watch pulsen din?

ios-17-iphone-14-pro-watchos-10-series-8-health-heart-rate

Når du bruker Trening-appen, måler Apple Watch pulsen din kontinuerlig under treningsøkten og i 3 minutter etter at økten er ferdig, for å måle pulsen etter trening. Hvis du ikke ser pulsen din, må du sjekke innstillingene.

Denne informasjonen, inkludert andre data den innhenter, hjelper Apple Watch med å beregne hvor mange kalorier du har forbrent. I tillegg måler Apple Watch pulsen din i løpet av dagen når du ikke er i bevegelse samt periodisk når du spaserer (Apple Watch Series 1 eller nyere). Siden Apple Watch gjør bakgrunnsmålinger basert på aktiviteten din, vil tiden mellom målingene variere. Apple Watch beregner også den daglige hvilepulsen og gjennomsnittet når du går, ved å sammenstille bakgrunnsavlesningene av puls med akselerometerdata når tilstrekkelige bakgrunnsavlesninger er tilgjengelige.1 Du kan bestemme hvilke tredjepartsapper som skal ha tilgang til helsedataene dine, via Helse-appen i Kilder.

Slik måler Apple Watch pulsen din

Den optiske pulsmåleren i Apple Watch bruker det som kalles fotopletysmografi. Denne teknologien, som er vanskelig å uttale, er basert på et svært enkelt faktum: Blod er rødt fordi det reflekterer rødt og absorberer grønt lys. Apple Watch bruker grønne LED-lamper kombinert med lysfølsomme fotodioder til å registrere hvor mye blod som strømmer gjennom håndleddet på et gitt tidspunkt. Når hjertet slår, strømmer blodet i håndleddet, og den grønne lysabsorpsjonen er høyere. Mellom slagene er den lavere. Ved å blinke med LED-lampene hundrevis av ganger i sekundet kan Apple Watch beregne hvor mange ganger hjertet slår i minuttet – dvs. pulsen din. Den optiske pulsmåleren kan måle puls innenfor et område på 30–210 slag pr. minutt. I tillegg er den optiske pulsmåleren konstruert for å kompensere for lave signalnivåer ved å øke både LED-lysstyrken og avlesingsfrekvensen.

Den optiske pulsmåleren kan også bruke infrarødt lys. Dette er modusen Apple Watch bruker når den måler pulsen i bakgrunnen, og til pulsvarslinger.  Apple Watch bruker grønne LED-lamper til å måle pulsen under trening og Pust-økter samt til å beregne den gjennomsnittlige pulsen når du går, og pulsvariasjonen.

apple-watch-series6-measure-sensors

Apple Watch Series 4 og nyere samt alle modeller av Apple Watch Ultra har også innebygde elektroder i Digital Crown og på baksiden på Apple Watch. Disse kan måle de elektriske signalene i hjertet ditt når de brukes sammen med Puls-appen eller EKG-appen. Når du legger fingeren din på Digital Crown, oppretter den en sluttet krets mellom hjertet ditt og armene dine og fanger opp de elektriske impulsene i brystet ditt.

Hvis du vil bruke den elektriske hjertemåleren til å måle pulsen din, åpner du Puls-appen og legger fingeren din på Digital Crown. Slik får du en raskere og mer naturtro avlesning med en måling hvert sekund, i stedet for hvert femte sekund. Når du ser på registrerte data for puls i Helse-appen, ser du «EKG» i Kontekst for pulsmåling. Du kan også bruke den elektriske hjertemåleren til å utføre EKG med EKG-appen.

EKG-appen er for øyeblikket kun tilgjengelig i enkelte land og regioner. Finn ut hvor EKG-appen er tilgjengelig.

For best resultater

Start med god tilpasning. Selv under ideelle forhold er det ikke sikkert at Apple Watch vil få pålitelige pulsmålinger for alle hver gang. Og for en liten andel brukere kan ulike faktorer gjøre det umulig å få pulsmålinger i det hele tatt.  Det er imidlertid ting du kan gjøre for å hjelpe Apple Watch med å få så gode og konsistente pulsmålinger som mulig. Finn ut hvilke andre faktorer som påvirker målingen.

1. Det kan forekomme enkelte avvik i dataene som vises, og dette kan føre til at påfølgende pulsmålinger er unormalt høye eller lave.

2. EKG støttes ikke på Apple Watch SE.

Publiseringsdato: