Hvis Apple TV ikke fungerer, ikke slår seg på eller viser en svart skjerm

Finn ut hva du kan gjøre hvis Apple TV ikke slår seg på eller viser en svart skjerm.

Finn ut hvordan du får Apple TV-appen eller Apple TV+-appen, og hva du kan gjøre hvis du har problemer med å se innhold i Apple TV-appen.

Kontroller HDMI-oppsettet ditt

Kontroller etter hvert trinn om problemet har blitt løst.

  1. Koble fra begge endene av HDMI-kabelen, og koble dem deretter til igjen.

  2. Prøv å bruke en annen HDMI-kabel for å undersøke om det er kabelen som forårsaker problemet. For HDMI 2.1 må du bruke en Ultra High Speed HDMI-kabel. For HDMI 2.0 må du bruke en Premium High Speed HDMI-kabel.

  3. I TV-menyen påser du deretter at du velger HDMI-inngangen som samsvarer med HDMI-porten Apple TV er tilkoblet.

  4. Prøv en annen HDMI-port på TV-en, og start med HDMI 1 eller Input 1. Hvis du trenger mer hjelp, kan du sjekke brukerhåndboken for TV-en.

Kontroller videooppløsningen

Bruk Apple TV Remote for å endre videooppløsningen.

  • På Apple TV 4K eller Apple TV HD holder du inne menyknappen og volum ned-knappen i fem sekunder. Da bytter Apple TV til en ny oppløsning hvert 20. sekund. Velg OK for å velge en oppløsning, eller velg Avbryt for å avslutte.

  • På Apple TV (2. eller 3. generasjon) holder du inne Meny og Opp i fem sekunder. Da bytter Apple TV til en ny oppløsning hvert 20. sekund. Velg OK for å velge en oppløsning, eller velg Avbryt for å avslutte.

Identifiser Apple TV-modellen din

Kontroller HDMI-bryteren eller AV-mottakeroppsettet

Hvis du bruker en HDMI-bryter eller AV-mottaker, kobler du Apple TV direkte til TV-en i stedet for bryteren eller mottakeren for å finne ut om det er de som forårsaker problemet.

Hvis problemet løses ved å koble Apple TV direkte til TV-en, tar du kontakt med produsenten av HDMI-bryteren eller AV-mottakeren for å få hjelp.

Kontroller at innstillingene for dynamisk område og bildefrekvens samsvarer

Hvis du slår på Bruk opprinnelig dynamisk område eller Bruk opprinnelig bildefrekvens, fastslår Apple TV automatisk hvilke dynamiske områder eller bildefrekvenser som støttes av TV-en. Du kan se en svart skjerm eller flimring når TV-en bytter mellom formater når avspillingen starter eller stopper.

På Apple TV går du til Innstillinger > Video og lyd > Tilpass til innhold og kontrollerer om Bruk opprinnelig dynamisk område eller Bruk opprinnelig bildefrekvens er slått på.

Kontroller strømforsyningen og strømledningen

Kontroller etter hvert trinn om problemet har blitt løst.

  1. Koble fra strømledningen til Apple TV, vent 30 sekunder og koble den deretter til igjen.

  2. Koble strømledningen til en annen stikkontakt eller strømskinne.

  3. Prøv en annen Apple TV-strømledning hvis det er mulig.

Få mer hjelp

Hvis Apple TV fortsatt ikke slår seg på, kontakter du Apple-kundestøtte.

Informasjon om produkter som ikke er laget av Apple, samt uavhengige nettsteder som ikke kontrolleres eller testes av Apple, er gitt uten anbefaling eller godkjenning. Apple påtar seg ikke noe ansvar for utvalget av, bruken av eller ytelsen til nettsteder og produkter fra tredjeparter. Apple garanterer ikke for nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparters nettsteder. Kontakt leverandøren for mer informasjon.

Publiseringsdato: