Bruke en Handy Tech BasicBraille-punktskriftskjerm med VoiceOver

Når du bruker en HandyTech Basic Braille-punktskriftskjerm med VoiceOver på iPhone, iPad eller iPod touch, kan du bruke følgende tastkommandoer.

Følgende enhetsspesifikke tastkommandoer kan brukes på disse leselistene:

  • Basic Braille 16

  • Basic Braille 20

  • Basic Braille 32

  • Basic Braille 40

  • Basic Braille 48

  • Basic Braille 64

  • Basic Braille 80

Påse at du har nyeste versjon av iOS for å forsikre deg om at leselisten bruker den riktige tabellen.

Navigering

VoiceOver-handling

Punktskriftkommando

Flytt til forrige objekt

1

Flytt til neste objekt

4

Første objekt

1 + 2 + 3

Siste objekt

4 + 5 + 6

Gå til statuslinjen

2 + 3 + 4

Aktiverer Tilbake-knappen hvis den finnes

1 + 2

Rulling

VoiceOver-handling

Punktskriftkommando

Rull én side til venstre

2 + 4 + 6

Rull én side til høyre

1 + 3 + 5

Rull én side opp

3 + 4 + 5 + 6

Rull én side ned

1 + 4 + 5 + 6

Rotor

VoiceOver-handling

Punktskriftkommando

Gå til forrige objekt ved hjelp av rotorinnstilling

3

Gå til neste objekt ved hjelp av rotorinnstilling

6

Velg forrige rotorinnstilling

2 + 3

Velg neste rotorinnstilling

5 + 6

Samhandling

VoiceOver-handling

Punktskriftkommando

Dobbelttrykk på det valgte objektet

Hentetast

Velg objektet under fingeren

3 + 6

Aktiverer Hjem-knappen

1 + 2 + 5

Aktiverer Slett-tasten

1 + 4 + 5

Aktiverer Retur-tasten

1 + 5

Aktiverer Volum opp-tasten

3 + 4 + 5

Aktiverer Volum ned-tasten

1 + 2 + 6

Aktiverer utmatingstasten

1 + 4 + 6

Lesing

VoiceOver-handling

Punktskriftkommando

Les siden, og begynn fra valgt objekt

1 + 2 + 3 + 5

Les siden, og begynn øverst

2 + 4 + 5 + 6

Tal sidenummer eller rader som skal vises

3 + 4

Redigering

VoiceOver-handling

Punktskriftkommando

Velg alle

2 + 3 + 4 + 6

Marker tekst

2 + 5 + 6

Opphev markering av tekst

2 + 3 + 5

Tabulator

2 + 3 + 4 + 5

Shift-tabulator

1 + 2 + 5 + 6

Klipp ut

1 + 3 + 4 + 6

Kopier

1 + 4

Lim inn

1 + 2 + 3 + 6

Angre

1 + 3 + 5 + 6

Utfør likevel

2 + 3 + 4 + 6

Endre etikett på et objekt

1 + 2 + 3 + 4 + 6

Kontroll

VoiceOver

Punktskriftkommando

Slå skjermteppe av og på

1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6

Sett tale på pause eller fortsett

1 + 2 + 3 + 4

Slå tale av eller på

1 + 3 + 4

VoiceOver-hjelp

1 + 3

Punktskrift

VoiceOver-handling

Punktskriftkommando

Slå utvidet statusbeskrivelse av eller på

Hentetast for status

Panorerer punktskriften mot venstre

2

Panorerer punktskriften mot høyre

5

Vis eller skjul kunngjøringslogg

1 + 3 + 4 + 5

Neste utdatamodus

1 + 2 + 4 + 5

Neste inndatamodus

2 + 3 + 6

HandyTech BasicBraille-punktskriftskjermeren har ikke Perkins-taster, så den fungerer ikke med vanlige punktskriftkommandoer for VoiceOver-navigering.

HandyTech BasicBraille-punktskriftskjermeren har i stedet seks taster, som har navn fra 1 til 6. Tastene kan brukes til å simulere felleskommandoene brukere har med leselister med taster i Perkins-stil, som for eksempel Punkt 1 til og med Punkt 8 og mellomromstast.

Publiseringsdato: