Bruk en Nippon Telesoft / Perkins Seika v4 med VoiceOver

Når du bruker en Nippon Telesoft Seika v4-leselist med VoiceOver på iPhone, iPad eller iPod touch, kan du bruke følgende tastkommandoer.

Påse at du har nyeste versjon av iOS for å forsikre deg om at leselisten bruker den riktige tabellen.

Navigering

VoiceOver-handling

Punktskriftkommando

Flytt til forrige objekt

K2

Flytt til neste objekt

K3

Aktiverer Tilbake-knappen ved behov

K4

Går til statuslinjen

K5

Rotor

VoiceOver-handling

Punktskriftkommando

Gå til forrige objekt ved hjelp av rotorinnstilling

K6

Gå til neste objekt ved hjelp av rotorinnstilling

K7

Samhandling

VoiceOver-handling

Punktskriftkommando

Dobbelttrykk på det valgte objektet

Ruter

Punktskrift

VoiceOver-handling

Punktskriftkommando

Slå utvidet statusbeskrivelse av eller på

Hentetast for status

Panorerer punktskriften mot venstre

K1

Panorerer punktskriften mot høyre

K8

Finn ut mer

Du finner den universelle listen over vanlige kommandoer i Vanlige punktskriftkommandoer for VoiceOver.

Informasjon om produkter som ikke er laget av Apple, samt uavhengige nettsteder som ikke kontrolleres eller testes av Apple, er gitt uten anbefaling eller godkjenning. Apple påtar seg ikke noe ansvar for utvalget av, bruken av eller ytelsen til nettsteder og produkter fra tredjeparter. Apple garanterer ikke for nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparters nettsteder. Kontakt leverandøren for mer informasjon.

Publiseringsdato: