Bruke en Humanware Brailliant-leselist med VoiceOver

Når du bruker en Humanware Brailliant-leselist med VoiceOver på iPhone, iPad eller iPod touch, kan du bruke følgende tastkommandoer.

Følgende kommandoer fungerer på disse Humanware Brailliant-skjermmodellene:

  • Brailliant 24

  • Brailliant 32

  • Brailliant 40

  • Brailliant 64

  • Brailliant 80

Påse at du har nyeste versjon av iOS for å forsikre deg om at leselisten bruker den riktige tabellen.

Navigering

VoiceOver-handling

Punktskriftkommando

Flytt til forrige objekt

Styrespak venstre eller D1

Flytt til neste objekt

Styrespak høyreeller D4

Rull én side til venstre

D2 + D4 + D6

Rull én side til høyre

D1 + D3 + D5

Rull én side opp

D3 + D4 + D5 + D6

Rull én side ned

D1 + D4 + D5 + D6

Aktiverer Hjem-knappen

D1 + D2 + D5

Gå til statuslinjen

D2 + D3 + D4

Gå til Varslingssenter

D4 + D6

Gå til Kontrollsenter

D2 + D5

Aktiverer Tilbake-knappen hvis den finnes

D1 + D2

Gå til den første objektet

D1 + D2 + D3

Gå til det siste objektet

D4 + D5 + D6

Tal sidenummer eller rader som skal vises

D3 + D4

Rotor

VoiceOver-handling

Punktskriftkommando

Gå til forrige objekt ved hjelp av rotorinnstilling

Styrespak opp eller D3

Gå til neste objekt ved hjelp av rotorinnstilling

Styrespak ned eller D6

Velg forrige rotorinnstilling

D2 + D3

Velg neste rotorinnstilling

D5 + D6

Samhandling

VoiceOver-handling

Punktskriftkommando

Dobbelttrykk på det valgte objektet

Ruter

Velg objektet under fingeren

Trykk på styrespak eller D3 + D6

Aktiverer Volum opp-tasten

D3 + D4 + D5

Aktiverer Volum ned-tasten

D1 + D2 + D6

Aktiverer utmatingstasten

D1 + D4 + D6

Aktiverer Slett-tasten

D1 + D4 + D5

Aktiverer Retur-tasten

D1 + D5

Aktiverer tabulatortasten

D2 + D3 + D4 + D5

Aktiverer Shift- og Tab-tastene

D1 + D2 + D5 + D6

Klipp ut

1 + D + D3 + D4 + D + D6

Kopier

D1 + D4

Lim inn

1 + D2 + D3 + D + D + D6

Angre

D1 + D3 + D5 + D6

Utfør likevel

+ D2 + D3 + D4 + D + D6

Marker tekst

D2 + D5 + D6

Marker alt

D2 + D3 + D5 + D6

Opphev markering av tekst

D2 + D3 + D5

Slå skjermteppe av og på

D1 + D2 + D3 + D4 + D5 + D6

Endre etikett på et objekt

D1 + D2 + D3 + D4 + D + D6

Start VoiceOver-hjelp

D1 + D3

Lesing

VoiceOver-handling

Punktskriftkommando

Sett tale på pause eller fortsett

D1 + D2 + D3 + D4

Les siden, og begynn fra valgt objekt

D1 + D2 + D3 + D5

Les siden, og begynn øverst

D2 + D4 + D5 + D6

Slå tale av og på

D1 + D3 + D4

Punktskrift

VoiceOver-handling

Punktskriftkommando

Slå utvidet statusbeskrivelse av eller på

Hentetast for status

Panorerer punktskriften mot venstre

D2

Panorerer punktskriften mot høyre

D5

Vis eller skjul annonseringslogg

D1 + D3 + D4 + D5

Bla gjennom tilgjengelige utdatamoduser for punktskrift

D1 + D2 + D4 + D5

Bla gjennom tilgjengelige inndatamoduser for punktskrift

D2 + D3 + D6

Les mer

Du finner den universelle listen over vanlige kommandoer i Vanlige punktskriftkommandoer for VoiceOver.

Informasjon om produkter som ikke er laget av Apple, samt uavhengige nettsteder som ikke kontrolleres eller testes av Apple, er gitt uten anbefaling eller godkjenning. Apple påtar seg ikke noe ansvar for utvalget av, bruken av eller ytelsen til nettsteder og produkter fra tredjeparter. Apple garanterer ikke for nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparters nettsteder. Kontakt leverandøren for mer informasjon.

Publiseringsdato: