Bruke en American Printing House for the Blind (APH) Refreshabraille 18-leselist med VoiceOver

Når du bruker en American Printing House (APH) Refreshabraille 18-leselist med VoiceOver på iPhone, iPad eller iPod touch, kan du bruke følgende tastkommandoer.

Påse at du har nyeste versjon av iOS for å forsikre deg om at leselisten bruker den riktige tabellen.

Navigering

VoiceOver-handling

Tast på leselist

Flytt til forrige objekt

Styrespak venstre

Flytt til neste objekt

Styrespak høyre

Rotor

VoiceOver-handling

Tast på leselist

Gå til neste objekt ved hjelp av rotorinnstilling

Styrespak ned

Gå til forrige objekt ved hjelp av rotorinnstilling

Styrespak opp

Samhandling

VoiceOver-handling

Tast på leselist

Dobbelttrykk på det valgte objektet

Hentetast

Marker objektet under fingeren

Trykk på styrespak

Punktskrift

VoiceOver-handling

Tast på leselist

Panorerer punktskriften mot venstre

Venstre

Panorerer punktskriften mot høyre

Høyre

Slå utvidet statusbeskrivelse av eller på

Hentetast for status

Les mer

Du finner den universelle listen over vanlige kommandoer i Vanlige leselistkommandoer for VoiceOver.

Informasjon om produkter som ikke er laget av Apple, samt uavhengige nettsteder som ikke kontrolleres eller testes av Apple, er gitt uten anbefaling eller godkjenning. Apple påtar seg ikke noe ansvar for utvalget av, bruken av eller ytelsen til nettsteder og produkter fra tredjeparter. Apple garanterer ikke for nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparters nettsteder. Kontakt leverandøren for mer informasjon.

Publiseringsdato: