Bruke en Handy Tech Braille Star 40-leselist med VoiceOver

Når du bruker en Handy Tech Braille Star 40-leselist med VoiceOver på iPhone, iPad eller iPod touch, kan du bruke følgende tastkommandoer.

Påse at du har nyeste versjon av iOS for å forsikre deg om at leselisten bruker den riktige tabellen.

Samhandling

VoiceOver-handling

Tast på leselist

Dobbelttrykk på det valgte objektet

Hentetast

Aktiverer Slett-tasten

Venstre opp + venstre ned

Aktiverer Retur-tasten

Høyre opp + høyre ned

Punktskrift

VoiceOver-handling

Tast på leselist

Slå utvidet statusbeskrivelse av eller på

Hentetast for status

Panorerer punktskriften mot venstre

Venstre opp eller høyre opp

Panorerer punktskriften mot høyre

Venstre ned eller høyre ned

Les mer

Du finner den universelle listen over vanlige kommandoer i Vanlige leselistkommandoer for VoiceOver.

Informasjon om produkter som ikke er laget av Apple, samt uavhengige nettsteder som ikke kontrolleres eller testes av Apple, er gitt uten anbefaling eller godkjenning. Apple påtar seg ikke noe ansvar for utvalget av, bruken av eller ytelsen til nettsteder og produkter fra tredjeparter. Apple garanterer ikke for nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparters nettsteder. Kontakt leverandøren for mer informasjon.

Publiseringsdato: