Om sikkerhetsinnholdet i Apple-kundestøtte 2.4 for iOS

Dette dokumentet beskriver sikkerhetsinnholdet i Apple-kundestøtte 2.4 for iOS.

Om sikkerhetsoppdateringer fra Apple

Av hensyn til kundenes sikkerhet er det Apples praksis ikke å videreformidle, diskutere eller bekrefte sikkerhetsproblemer før det er foretatt en fullstendig undersøkelse og eventuelle nødvendige rettelser eller utgivelser er tilgjengelig. Nylige utgivelser er oppført på siden for Sikkerhetsoppdateringer fra Apple.

For mer informasjon om sikkerhet kan du gå til siden for Apple-produktsikkerhet. Du kan kryptere kommunikasjon med Apple ved å bruke PGP-nøkkelen for Apple-produktsikkerhet.

Apple-sikkerhetsdokumenter refererer til sårbarheter etter CVE-ID når det er mulig.

Apple-kundestøtte 2.4 for iOS

Utgitt 17. september 2018

Analyse

Tilgjengelig for: iOS 11.0 og nyere

Virkning: En angriper med nettverksrettigheter kan fange opp analysedata som er sendt til Apple

Beskrivelse: Analysedata ble sendt via HTTP i stedet for HTTPS. Dette ble adressert ved å sende analysedata via HTTPS.

CVE-2018-4397: Yiğit Can YILMAZ (@yilmazcanyigit)

Informasjon om produkter som ikke er laget av Apple, samt uavhengige nettsteder som ikke kontrolleres eller testes av Apple, er gitt uten anbefaling eller godkjenning. Apple påtar seg ikke noe ansvar for utvalget av, bruken av eller ytelsen til nettsteder og produkter fra tredjeparter. Apple garanterer ikke for nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparters nettsteder. Kontakt leverandøren for mer informasjon.

Publiseringsdato: