Bruke en GW Braille Sense Plus-leselist på iPhone, iPad eller iPod touch

Når du bruker en GW Micro Braille Sense Plus 18- eller Braille Sense Plus 32-leselist med VoiceOver på iPhone, iPad eller iPod touch, kan du bruke følgende tastkommandoer.

Påse at du har nyeste versjon av iOS for å forsikre deg om at leselisten bruker den riktige tabellen.

Navigering

VoiceOver-handling

Taster på enhet

Aktiverer Hjem-knappen

F2

Samhandling

VoiceOver-handling

Taster på enhet

Dobbeltklikker på det valgte elementet

Hentetast

Angre

F3

Aktiverer utmatingstasten

F4

Punktskrift

VoiceOver-handling

Taster på enhet

Slå utvidet statusbeskrivelse av eller på

Hentetast for status

Panorerer punktskriften mot venstre

Rull til venstre

Panorerer punktskriften mot høyre

Rull til høyre

Les mer

Du finner den universelle listen over vanlige kommandoer i Vanlige leselistkommandoer for VoiceOver.

Publiseringsdato: