Bruk en Handy Tech Active Star 40 på iPhone, iPad eller iPod touch med VoiceOver

Når du bruker en Handy Tech Active Star 40-leselist med VoiceOver på iPhone, iPad eller iPod touch, kan du bruke følgende tastkommandoer.

For å sikre at leselisten bruker riktig tabell, må du kontrollere at du bruker den nyeste versjonen av iOS.

Samhandling

VoiceOver-handling

Taster på enhet

Dobbeltklikker på det valgte elementet

Hentetast

Aktiverer Slett-tasten

Venstre opp + venstre ned

Aktiverer Retur-tasten

Høyre opp + høyre ned

Punktskrift

VoiceOver-handling

Taster på enhet

Slå utvidet statusbeskrivelse av eller på

Hentetast for status

Panorerer punktskriften mot venstre

Venstre opp eller høyre opp

Panorerer punktskriften mot høyre

Venstre ned eller høyre ned

Les mer

Du finner den universelle listen over vanlige kommandoer i Vanlige leselistkommandoer for VoiceOver.

Publiseringsdato: