Hvis du ikke kan utføre eller motta et FaceTime-anrop på iPhone eller iPad

Du må ha mobil- eller Wi-Fi-tilkobling for å bruke FaceTime på iPhone eller iPad. Eventuelt kan problemet være forårsaket av de følgende årsakene.

Sjekk om en FaceTime-funksjon er tilgjengelig

Oppdater FaceTime-innstillingene når du har konfigurert en ny enhet

Hvis du opplever problemer med å motta et FaceTime-anrop etter konfigureringen, følger du denne fremgangsmåten for å oppdatere enheten:

 1. Oppdater enheten til den nyeste versjonen av iOS eller iPadOS hvis nødvendig.

 2. Trykk på Mobilnett i Innstillinger-appen. Sørg for at telefonlinjen er slått på. Hvis du bruker flere SIM-kort, må du påse at telefonnummeret du vil bruke er valgt og slått på.

 3. Trykk på FaceTime i Innstillinger-appen. Slå FaceTime av og deretter på igjen.

 4. Trykk på telefonnummeret du vil bruke med FaceTime.

Hvis du har problemer med Meldinger etter konfigurasjonen av en ny enhet, kan du også oppdatere Meldinger-innstillingene.

Bruk en rask tilkobling for å unngå problemer med lydkvaliteten i FaceTime

Hvis mobiltilkoblingen eller Wi-Fi-nettverket går sakte, eller andre brukere strømmer lyd eller video på samme Wi-Fi-nettverk, kan det hende du har disse problemene:

 • Tilkoblingsvarsler eller ikke i stand til å koble til

 • Hakkete videosamtaler

 • Svart skjerm

 • Avbrutte samtaler

Sørg for at både du og personen du ringer bruker en rask Wi-Fi- eller mobiltilkobling. Hvis du bruker Wi-Fi, krever FaceTime en bredbåndstilkobling.

Trenger du fortsatt hjelp?

Hvis ingen av årsakene ovenfor gjelder deg, og du likevel ikke kan foreta eller motta FaceTime-samtaler, kan du følge denne fremgangsmåten:

 1. Sørg for enheten har en Wi-Fi-tilkobling til internett eller en mobildatatilkobling.

 2. Hvis du prøver å bruke FaceTime via mobilnett, må du sørge for at du har slått på Bruk mobildata for FaceTime. Gå til Innstillinger og trykk på Mobilnett eller Mobildata, og slå deretter på FaceTime. Hvis du bruker iPad, ser du kanskje Innstillinger > Mobildata.

 3. Gå til Innstillinger > FaceTime og sjekk at FaceTime er slått på.

  • Hvis du ser «Venter på aktivering», slår du FaceTime av og deretter på igjen. Finn ut hva du kan gjøre hvis du ikke kan aktivere FaceTime.

  • Hvis du ikke finner FaceTime-innstillingen, kontrollerer du at Kamera og FaceTime ikke er av i Innstillinger > Skjermtid > Innhold og personvern > Tillatte apper.

  • Påse at korrekt telefonnummer eller e-postadresse er oppført.

 4. Gå til Innstillinger > Generelt > Dato og tid, og slå på Still inn automatisk.

 5. Start enheten på nytt.

 6. Oppdater enheten til den nyeste versjonen av iOS eller iPadOS.

Publiseringsdato: