Hvis du ikke kan sikkerhetskopiere eller gjenopprette Macen med Time Machine

Hvis Time Machine sier at den ikke kan bruke sikkerhetskopidisken til å sikkerhetskopiere eller gjenopprette filene, kan du prøve disse løsningene.

Kontroller at Time Machine har riktig konfigurasjon og at du bruker en sikkerhetskopidisk som støttes av Time Machine.

Påse at sikkerhetskopidisken er koblet direkte til Macen, med mindre du bruker en nettverkstilkoblet sikkerhetskopidisk. Ikke koble den til via en USB-hub eller en annen enhet.

Bruk Diskverktøy for å reparere sikkerhetskopidisken.

Hvis du bruker en nettverkstilkoblet sikkerhetskopidisk:

  • Kontroller at nettverkstilkoblingen er god og at Macen er koblet til samme nettverk som sikkerhetskopidisken.

  • Sjekk om du bruker VPN eller sikkerhetsprogramvare fra tredjeparter som kan påvirke tilkoblingen til sikkerhetskopidisken.

  • Hvis du har fullført en tidligere nettverkstilkoblet sikkerhetskopiering, må du bekrefte sikkerhetskopien: Trykk og hold nede Tilvalg-tasten mens du velger Verifiser sikkerhetskopier i Time Machine-menyen.

Sørg for at fastvaren til sikkerhetskopidisken din er oppdatert. Ta kontakt med produsenten av sikkerhetskopidisken for mer informasjon.

Hvis ingen andre løsninger fungerer, kan du starte på nytt: Slett sikkerhetskopidisken, bruk deretter Time Machine til å velge den som din sikkerhetskopidisk på nytt.

Finn ut hva du kan gjøre hvis Time Machine fungerer, men sikkerhetskopieringen tar lang tid.

Publiseringsdato: