macOS High Sierra

Het geluid uitschakelen voor tabbladen

In Safari kun je audio in elk open tabblad uitschakelen. Dit is handig wanneer je naar audio van een bepaalde website luistert en er op een andere website opeens ook audio begint af te spelen. Je kunt dit rechts van het slimme zoekveld doen. Het is niet nodig om alle tabbladen langs te gaan totdat je het tabblad hebt gevonden waarvan je de audio wilt uitschakelen.

Als je een tabblad bekijkt waarop geen audio wordt afgespeeld, wordt de audioknop in het slimme zoekveld wit met een blauwe rand weergegeven. Als er op het actuele tabblad geluid wordt afgespeeld, is de audioknop volledig blauw.

Het slimme zoekveld met rechts de audioknop.

Opmerking: Je kunt audio uitschakelen in de tabbladen in het actieve Safari-venster en in de tabbladen in andere Safari-vensters achter het actieve venster.

Open Safari

  • Geluid uitschakelen in het actuele tabblad: Klik op de audioknop  in het slimme zoekveld.

  • Audio uitschakelen in andere tabbladen: Als je meerdere websites open hebt waarop audio wordt afgespeeld, klik je met de Option-toets ingedrukt op de audioknop  in het slimme zoekveld om de audio in het huidige tabblad verder te laten afspelen en de audio in de overige tabbladen uit te schakelen.

  • Alle audio uitschakelen: Als je een website bekijkt waarop geen audio wordt afgespeeld, terwijl er in andere tabbladen wel audio wordt afgespeeld, klik je op de audioknop  in het slimme zoekveld om snel alle audio in de andere tabbladen uit te schakelen.

  • Audio in een tabblad uitschakelen: Klik op de audioknop  rechts van het tabblad in de tabbladbalk.

  • Websites zien waarop audio wordt afgespeeld: Houd de audioknop  in het slimme zoekveld ingedrukt om een lijst weer te geven met websites waarop audio wordt afgespeeld. Kies een website om naar het tabblad te gaan waarop de audio wordt afgespeeld.

    Een lijst met websites waarop audio wordt afgespeeld.

    Als je een website bekijkt waarop geen audio wordt afgespeeld, staat in de lijst met geopende websites ook de optie 'Schakel geluid van alle tabbladen uit'. Als er wel audio op wordt afgespeeld, staat in de lijst de optie 'Schakel geluid van dit tabblad uit' of 'Schakel geluid van andere tabbladen uit'.

  • Audio weer inschakelen: Klik op de uitgeschakelde audioknop  in het slimme zoekveld of rechts van het tabblad in de tabbladbalk.