macOS High Sierra

Het voorkeurenpaneel 'Weergave'

In het voorkeurenpaneel 'Weergave' in Mail kun je opties instellen voor de weergave van berichten.

Om deze voorkeuren te bekijken, kies je 'Mail' > 'Voorkeuren' en klik je op 'Weergave'.

Open Mail

Gebruik klassieke indeling

Berichten worden standaard naast de berichtenlijst weergegeven. Om berichten onder de berichtenlijst weer te geven (de klassieke indeling), schakel je dit aankruisvak in.

Toon Aan/Kopie-label in de berichtenlijst

Hiermee kun je het Aan-label of Kopie-label in de berichtenlijst tonen. Zo kun je zien of een bericht rechtstreeks aan jou is verstuurd of dat je een kopie van een bericht hebt ontvangen.

Deze optie is niet beschikbaar als je de klassieke indeling gebruikt.

Toon foto's van contactpersonen in de berichtenlijst

Hiermee wordt een afbeelding voor de afzender weergegeven (indien beschikbaar).

Deze optie is niet beschikbaar als je de klassieke indeling gebruikt.

Voorvertoning in lijst

Hiermee stel je in hoeveel regels van het bericht in de berichtenlijst worden weergegeven.

Zet verwijderde berichten in

Hiermee kun je aangeven of je een bericht wilt verwijderen of naar de postbus 'Archief' wilt verplaatsen wanneer je op een bericht in de berichtenlijst naar links veegt.

Met deze instelling bepaal je ook of je berichten uit Mail-meldingen kunt verwijderen of archiveren.

Toon kopteksten bericht

Hiermee kun je standaardvelden of aangepaste velden weergeven in berichtkopteksten.

Om velden toe te voegen, klik je op het venstermenu. Kies 'Aangepast', klik op de knop met het plusteken  en geef vervolgens de naam van een koptekst op (bijvoorbeeld "Return-Path").

Geef ongelezen berichten in vet lettertype weer

Hiermee worden in de klassieke indeling ongelezen berichten vet weergegeven, zodat ze gemakkelijk te onderscheiden zijn van berichten die je al hebt gelezen.

Laad extern materiaal in berichten

Als extern materiaal wordt opgehaald van een server, kan daarbij informatie over je Mac zichtbaar worden. Je kunt deze optie uitschakelen voor extra beveiliging, maar dit betekent wel dat sommige berichten mogelijk niet goed worden weergegeven.

Extern materiaal wordt niet weergegeven in berichten die door Mail als ongewenste reclame zijn gemarkeerd.

Gebruik slimme adressen

Hiermee stel je in dat wel de namen, maar niet de e-mailadressen van geadresseerden worden weergegeven (als een geadresseerde voorkomt in het programma Contacten, in het geadresseerdenoverzicht of op een netwerkserver).

Markeer niet-gegroepeerde berichten met kleur

Wanneer conversaties zijn uitgeschakeld, worden hiermee de berichten in een conversatie in de berichtenlijst gemarkeerd, zodat ze gemakkelijker te herkennen zijn. Klik op het kleurenvak om een kleur voor de markering te kiezen.

Inclusief verwante berichten

Hiermee zorg je ervoor dat ook verwante berichten (die in andere postbussen staan) worden weergegeven wanneer je een conversatie bekijkt.

Markeer alle berichten als gelezen bij het openen van een conversatie

Hiermee worden alle ongelezen berichten in een conversatie als gelezen gemarkeerd wanneer je het primaire bericht van de conversatie bekijkt.

Plaats nieuwste bericht bovenaan

Hiermee wordt het recentste bericht in een conversatie als eerste in het voorvertoningsgebied weergegeven. Als deze optie is uitgeschakeld, wordt het oudste bericht als eerste weergegeven.