macOS High Sierra

De weergave van een FaceTime-gesprek wijzigen

Wanneer je een FaceTime-videogesprek voert, kun je aanpassen hoe het gesprek wordt weergegeven.

Plaats de aanwijzer op het FaceTime-venster om alle opties voor gesprekken te bekijken, zoals 'Live Photo', 'Stop' en 'Uit'.

Open FaceTime

  • Een videogesprek schermvullend weergeven: Klik op de groene knop  linksboven in het FaceTime-venster of druk op Control + Command + F. Om terug te gaan naar de standaardgrootte van het venster, druk je op de Esc-toets (Escape) (of gebruik je de Touch Bar).

  • Het picture-in-picture-venster verplaatsen: Sleep het kleine venster naar de gewenste hoek van het grotere venster.

  • De richting wijzigen: Plaats de aanwijzer op het kleine picture-in-picture-venster en klik op  of , of draai met twee vingers op je trackpad. De richting wijzigt ook voor de andere persoon.

  • Het videogespreksvenster tijdelijk verbergen: Klik op de oranje minimaliseerknop  linksboven in het FaceTime-venster. (Als het videogespreksvenster schermvullend wordt weergegeven, druk je op de Esc-toets om terug te gaan naar een standaardvenstergrootte.) Het audiogedeelte van het gesprek blijft actief terwijl het venster is geminimaliseerd. Om de video weer te zien, klik je op het FaceTime-symbool in het Dock.

  • Het videogespreksvenster op de voorgrond houden: Kies 'Video' > 'Altijd op voorgrond'. Het gespreksvenster zweeft als het ware boven alle andere vensters, zodat je het altijd kunt zien, wat je ook doet.