Een app stoppen op een iPad

Als een app niet meer reageert of lijkt vastgelopen, kunt u de app stoppen en vervolgens weer openen.

Een app stoppen

iPad-scherm waarop te zien is hoe u een app stopt

U moet een app alleen stoppen als deze niet meer reageert. Volg deze stappen als u een app wilt stoppen op een iPad:

  1. Veeg omhoog vanaf de onderkant van het beginscherm en pauzeer even in het midden van het scherm.
  2. Veeg naar rechts of naar links om de app te zoeken die u wilt stoppen.  
  3. Veeg het voorbeeld van de app omhoog om de app te stoppen. 

Lees hoe een app stopt op een iPhone of iPod touch.

Publicatiedatum: