Aperture-bibliotheken migreren naar Foto's of Adobe Lightroom Classic

Aperture werkt niet meer in versies van het Mac-besturingssysteem na macOS Mojave. Voer deze stappen uit om uw Aperture-bibliotheken over te zetten naar Foto's of Adobe Lightroom Classic.

In juni 2014 heeft Apple aangekondigd dat Aperture niet verder zou worden ontwikkeld. Sindsdien heeft Apple vijf grotere macOS-updates uitgebracht. Om technische redenen zal Aperture niet meer werken in toekomstige versies van macOS na macOS Mojave. Als u wilt blijven werken met uw Aperture-fotobibliotheken, moet u ze migreren naar de Foto's-app die bij macOS wordt geleverd, of naar Adobe Lightroom Classic.

Aperture-fotobibliotheken migreren naar Foto's

U kunt uw Aperture-fotobibliotheken migreren naar de Foto's-app die bij macOS wordt geleverd en er daar verder aan werken.

Aperture-bibliotheken migreren naar Adobe Lightroom Classic

Adobe Lightroom Classic versie 5.7 en hoger bevat een ingebouwde tool waarmee u Aperture-bibliotheken kunt migreren naar Lightroom-catalogi.

Wanneer een Aperture-bibliotheek wordt gemigreerd naar Lightroom, blijven de ordening van de bibliotheek, de metagegevens en aanpassingen van afbeeldingen behouden, met de volgende uitzonderingen:

  • RAW-bestanden worden gemigreerd, maar de niet-destructieve aanpassingslaag van Aperture niet. De migratietool van Lightroom biedt een optie om JPEG-voorbeelden op volledig formaat van in Aperture bewerkte afbeeldingen te exporteren en te migreren. Als u Aperture-bewerkingen in een andere structuur wilt bewaren, kunt u de bewerkte afbeeldingen het beste eerst exporteren vanuit Aperture en ze vervolgens opnieuw importeren in Lightroom nadat u uw bibliotheek hebt gemigreerd.
  • Projecten, mappen en albums worden gemigreerd naar Lightroom-verzamelingen en verzamelingensets.
  • Gezichten, kleurlabels en stapels worden gemigreerd als trefwoorden.
  • Afgekeurde afbeeldingen worden gemigreerd naar een verzameling.
  • Diavoorstellingen worden gemigreerd als verzamelingen.
  • Slimme albums worden niet gemigreerd.
  • Aangepaste metagegevensvelden worden niet gemigreerd.
  • Albums worden alfabetisch gerangschikt, en een handmatige rangschikking van de navigatiekolom blijft dus mogelijk niet behouden.

Informatie over producten die niet door Apple zijn gemaakt of externe websites die niet door Apple worden beheerd of getest, wordt verstrekt zonder aanbeveling of goedkeuring. Apple aanvaardt geen aansprakelijkheid wat betreft de keuze, de prestaties of het gebruik van websites of producten van derden. Apple doet geen enkele toezegging met betrekking tot de juistheid of de betrouwbaarheid van websites van derden. Aan het gebruik van internet zijn risico’s verbonden. Neem contact op met de leverancier voor meer informatie. Andere bedrijfs- en productnamen zijn mogelijk handelsmerken van de respectievelijke eigenaars.

Publicatiedatum: